_    _      .
 ,   .   ,  .  ,      |  _  |            ,
      ♦     .   \ . |  |  |  |  | . / ,   .    ,
            .               .      .    .
       .    -+                +-
   .      .          -  -          .   ,  .
 ,   ,   \           -   -          /
                   --  --                .
       -           - , , -          -   . ,
 .   .              ---  ---             
   .  .-+           - ,  , -           +-.   .
                                        .
,                                     ,
    ,    .  |     |    |     |    | .  ,    ,
          '  •-   ' •-  ',  -•  '. -•  '      .
  .     ,   -+ -,   . -,   .   ,-    ,- +-  ,
   .   .     -  . \  -  .    -  /  . -      . , .
         , •-   ,  •-    ,   -•  ♦ , -•  ,      .,
♦      \ .      .      . .     .     . /  
    .   -             ,             -  .  .
  .                                  ,
       -             ,             -
                . || , |   ||       ,       ,
  ,     . ,     .   '|   ' , . |'  ,    ,   .  .
     .          ,    4.číslo.             ,  .
        ,        , .       . ,            .
  .  ,            .  ---------          ,  .
 .    .             |      . .          , ,
     ♦   .       ,   ---------  .         ,
   ,              .        ,           .  .
     .           , , .  -----          . ,   .
         .         ------     .       .
      ,         .  ,   -----             ,
  ,  .  ,                  ,♦         ♦   ,
                ,  ----+----- , .         .
      .              |     .      ,   .
 .                 ----+-----  ,              .
     .                  . .          , ,
        ,          +---------+  ,        .
   ,             ,  |     |   .            .
                  |     | .   .      ,  .
      .                                ,
   .      .         -----------            ,
               ,        |  .      .  .
  ,    ,           -----------   ,    
    ,                             ,   ,
  ,       .          ,   .   .    
       .         .  .    .         .  . ,  ♦
    ,                ♦  ,    .      ,
 ,              ,   .      .      ,    .  ,
     ,
  ,      " Když to takhle půjde dál, budem tu mít monopol ,
     ,      a stanou se z nás absolutističtí tyrané. "    ,
  ,        ,        ,       Bedla, Pařeniště č.18
             ,         ,       ,
 ,  ,  Právě koukáte na seznam článků zatím nejrosáhlejší Výhně
  ,   v histroii lidstva. Nechceme malovat čerta na zeď, ale pokud  , ,
   ,  patříte mezi ty, co čtou diskmag jedním dechem, chceme vás ,
  ,  upozornit, že něco kolem 300 stránek textu by vám mohlo   ,
     poškodit nejen zdraví, ale i psychiku. Takže si připravte ,
,  ,  nějaké kapky do očí a pusťte se do ÚVODNÍKU. Asi by vás ,  ,
     zajímalo, co je ten ReDox vlastně zač. Uvědomte si, že dělat,  ,
 ,  ,  něco jako diskmag není zrovna med a člověk, který této mánii , ,
     podlehne se musí časem rozloučit s anonymitou a prozradit    ,
,    svojí identitu v nějakém INTERVIEW. Patrně každý pařan má na  ,
  ,   disku direktorář s názvem GAMES, kde se ukrývají jeho  , ,
,    cybernetičtí miláčci. A jaké miláčky mají Výheňáci se můžete
     dozvědět v pravidelné rubrice HRY. Ve Výhni nesmí chybět
     obzvláště rozsáhlá rubrika PROGRAMOVÁNÍ. Jsou lidé, jejichž  ,  ,
 ,  , miláčci se nenacházejí ve výše zmiňovaném direktoráři, nýbrž   ,
     v knihovně DEMOS. Jsou to maniaci do DEMOSCÉNY. Ale všichni    ,
  , , mají jednoho společného miláčka: POČÍTAČ. V tomto čísle  , ,
 ,    premiéru nová rubrika LIDOVÁ TVOŘIVOST. Jejíž součástí jsou   ,
  ,  povídky, básně, vtipy a umělecké obrázky. Uděláme malý pokus.
     Připravili jsem pro vás DOTAZNÍK, ve kterém vyplníte vaše , , ,
,  ,  nejoblíbenější produkty z oblasti her a demoscény a připíšete
  ,   případné připomínky k Výhni. Jsme zvědavi kolik vyplněných  , ,
   ,  dotazníků nám přijde. Dement uveřejnil v Pařeništi č.20 úvahu
, ,   na téma OOP a Windows 95 a nás požádal jestli bychom jeho ,  ,
   ,  ÚVAHU neuveřejnili i ve Výhni s tím, že ReDox připíše svoje  ,
  ,   názory. Víte co znamená zkratka SOČ? Jaký používáte OS Shell?   ,
 ,  ,  Norton nebo Volkov? Tak to možná nevíte, že existuje něco , ,
, ,   mnohem lepšího. Jak jinak než geniální DOS NAVIGATOR. Přišla    ,
     nám kopa DOPISŮ, vybrali jsme ty nejzajímavější a těšíme se  ,
, ,   na vaše další ohlasy. A  na konec je tu oblíbená rubrika    ,
   ,  KONEČNÍK.                            ,
,              ,      ,      ,     ,     ,
  ,        ,  ,    ,     ,   Vaši Výheňáci...
      ,                              ,
 ,  ,      ,    ,    ,   ,   ,
         ,                    ,  ,   ,   ,
        ,    , .   ,    ,  ,         ,
   ,                        ,  ,        ♦
    ♦ ,  .  .        | | |          .
           .  ,    .+|  |+.          ,.   .
  ,      ,.  .  .             ,    .     ,    ,
             . ♦          ..    ,    .
     ,       .   ,  .    .             .
 ,  ,   .    ,                 ,   . .   .
        .    .  ,          .   .      .   ,  ,
    .  ,                   .     .   , .
 ,        . ,    ,   .    .  .  ..         .
   ,   .    .                   .  ♦     ,
 ♦  .   ,       ,       .    ,           .
   . .      +                        .
 ,     ,    |  |  +         +  | + |  .     .  ,
    .     +               . #4 ..  +-+ ,   .   .
       , . ++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ .    .  ,
 ,   ,    :+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+:
     .  ---             .. --Výheň--   +    , .   ,
 ,         .  |.| +        + ||     , .    .
      ,   .    |  .   .+||++|  . .  |  ,       ,.
       ,  ,   |   .   |. |.         . .      ,
   ♦              .  . |   , ,      ,  ,. . ,
,     ,       ,     ,   .       ,        . .


      výheň