Jak stojí psáno ve VÝHNI 3, redakce je otevřená, přispívat může
   každý. Aby VÝHEŇ měla nějakou formu, zavedeme novou rubriku, do níž
   budeme soustřeďovat Vaše umělecké práce. Každý v ní pak nalezne svoje
   dílko a navíc (možná) komentář redakce. Nakonec se třeba něco z toho
   dostane i do almanachu, jež jsou vydávány na naší škole.
   Pište, malujte, ať české umění nezakrní a VÝHEŇ plane.

               ############ 
               <#SAVAGE ART#>
               ############ 


      výheň