+-----------------------------+
            | INTERVIEW S VÁŽENÝM MISTREM |
            +-----------------------------+

  Powl: Vážený Mistře, jak se jmenujete ?
  ReDox: Složitá otázka... jmenuji se... ReDox !
  Powl: Jaký máte vztah ke svému rodnému číslu, Vážený Mistře ?
  ReDox: Dobrý, jelikož je dělitelné jedenácti. Z toho vyplývá můj
    vlastenecký cit.
  Powl: Jakých citů jste ještě schopen, Vážený Mistře ?
  ReDox: Mám cit pro technickou přesnost.


              - ilustrační foto č.1 - 


  Powl: Jak je možné, že jste se stal tak fundovaným expertem snad ve
    všech vědních oborech ?
  ReDox: Šest let tvrdé práce.
  Powl: To je obdivuhodné, za tak krátkou dobu získat takový věhlas.
    Mimochodem, kolik je Vám let, Vážený Mistře ?
  ReDox: Viz rodné číslo.
  Powl: Jakou hudbu posloucháš, vole ?
  ReDox: Tu samou co ty, vole.
  Powl: Jaký pořad v televizi Vás zaujal, Vážený Mistře ?
  ReDox: Velice zajímavý pořad přírodovědného charakteru - Mravenčí války
    III, běží od 3 do 4 hodin v noci.
  Powl: V jakém znamení jste narozen ?
  ReDox: Ve znamení technického pokroku.
  Powl: Jste počítačový maniak ?
  ReDox: Ano.
  Powl: Litujete toho ?
  ReDox: Ne.
  Powl: Nejste trochu blbý ?
  ReDox: Nikdy !
  Powl: Prozraďte nám, Vážený  Mistře, jaké značce disket opravdu
    důvěřujete ?
  ReDox: Nejlepší značka - BUDGET. Dlouhá životnost, nezničitelnost...
  Powl: Je Vaše telefonní číslo také dělitelné jedenácti ?
  ReDox: Pravděpodobnost, že tomu tak je, je 9%. Jelikož mé rodné číslo
    jedenácti dělitelné je, což je  jev disjunktní, potom se dá
    předpokládat, že  mé telefonní číslo  jedenáct nedělí. (Důkaz
    matematickou indukcí.)
  Powl: Bravo, Vážený Mistře, smekám cylindr před Vaším univerzálním
    géniem.
  ReDox: Ale to snad ne...
  Powl: No tak ne. - Z výsledků IQ testu The Oxford Psychopatologic Uni-
    versity se Vaše IQ pohybuje v rozsahu od 20 do 150. Za jakých
    podmínek je vyšší či nižší ?
  ReDox: Graf změny mé inteligence je vyjádřen funkcí

                  sin (x+1)
               y = e

  Powl: (Zřejmě také závisí na relativní vlhkosti uvnitř místnosti, že ?)
    Kouříte ?
  ReDox: Ani v minulých životech.
  Powl: Pijete ?
  ReDox: Piji vodu.
  Powl: Jak  myslíte, že dopadne soudní  přelíčení ohledně Vašeho
    zavraždění Billa Gatese ?
  ReDox: Bez právníka nehodlám vypovídat.
  Powl: Ale já jsem právník.
  ReDox: Kolik berete ?
  Powl: Když budete mluvit, tak nic.
  ReDox: Požaduji právníka, který bere, i když mluvím.
  Powl: A závěrečná otázka - můžete nám prozradit číslo Vašich bot, tak
    toužebně očekávané Vašimi fanynkami ?
  ReDox: 58. Hexadekadicky.


              - ilustrační foto č.2 - 


      výheň