• Úvaha o různých pohledech •

   Prolog:

      Pan X přistihne pana Y kterak se šťourá v nose. Pan X si říká:
   "To je ale nevychovanec!". Druhý den panu X spadne do nosu čajová
   lžička a zatímco se ji snaží vyšťourat prstem, je přistižen panem Z.
   Z pohoršeně zakroutí hlavou a odejde. Teprv teď získává pan X úplnou
   představu o včerejší situaci. Dva ploché pohledy z různých stran
   vytvořily plastický obraz. Pan X se stal o malý kousek moudřejším.


         • Objektově orientované programování (OOP) •

    Pohled první:

      Při špatné výuce OOP se používá jednoduchých příkladů, které
   demonstrují principy OOP, ale ne jeho výhody. Takovou výukou jsem
   před čtyřmi lety prošel a odnesl si poznatek, že OOP je nanic. Každý
   z demonstračních příkladů jsem dokázal napsat několikrát efektivněji
   bez OOP a to mi stačilo. O OOP jsem se vyjadřoval posměšně
   a o programátorech píšících objektově ani nemluvě.

    Pohled druhý:

      Zdroják Pařeniště i bez playeru má momentálně 22000 řádek.
   Udržitelnost takového bumbrlíčka s narůstajícím počtem řádek citelně
   klesá. Nemůžu suplovat naučnou literaturu, mohu jen potvrdit, že
   principy OOP i jejich tak často zatracovaná implementace v Borland
   Pascalu  výrazně  pomáhají  udržení  přehlednosti,  funkčnosti,
   laditelnosti a rozšiřitelnosti rozsáhlejších projektů.

    Pohled třetí:

      Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jsem se objektově učil
   programovat, když jsem chtěl dělat aplikace v Turbo Vision. OOP je na
   první pohled líbivé programování a člověk má pocit, že udělal chybu
   když programoval normálně. Ale časem zjistí, že když se OOP bere moc
   vážně začne zabředávat do úplně jiných problémů než je samotný
   program (mnohdy ho tyto problémy baví víc než samotná tvorba
   programu) a jeho úsilí a čas se vytratí na složitém plánování
   a sestavování objektů. Velikost výsledného kódu je více než obrovská,
   nejen ve zdrojové formě, ale i v konečném produktu. Příkladem jsou
   například programy pod Windows generované kompilátory jako Borland
   C++ nebo Delphy. Je pravda, že se na velikosti částečně podílí
   neschopnost autorů těchto kompilátorů vytvořit soustavu objektových
   dynamických knihoven, které by se dodávali v základním balení Windows
   a které by mohli využívat i ostatní programy (tento systém existuje
   například v NeXTSetpu), tím by se výrazně snížila velikost strojového
   kódu. Ale vysoce komerční pojetí Windows to patrně nedovoluje. Abych
   se ale vrátil k OOP. Nemám nic proti lidem, kteří ho dokáží využít ve
   prospěch věci, jako například Dement, ale čistě OOP programátoři jsou
   podle mě blázni, protože ztrácejí energii na naprosto zbytečných
   věcech. Ale to je jen můj subjektivní názor vyplývající z vlastní
   zkušenosti. Možná je to všechno úplně jinak, kdo ví ?


                 • Windows 95 •

   Pohled první: Škoda slov, čtenář doplní sám dle vlastní zkušenosti.

   Pohled druhý:

      Nedávno jsem sestře na počítač instaloval Windows 95. Není
   počítači nijak poznamenaná, dosud se bez nich obešla. Nezajímá ji
   jestli půlka operačního systému běží v real módu. Nezajímá ji systém
   ochrany aplikací. Nezajímá ji jaké prasárny dělá operační systém
   s pamětí. O tom vůbec neví. Zajímá se pouze o to, jak jí počítač
   usnadní život. Pro ní a milióny dalších lidí, kterým není počítač
   smyslem života, ale prostředkem k jeho usnadnění, jsou Windows 95
   mezi operačními systémemy na PC tím nejvhodnějším.

   Pohled třetí:

      Moje názory na Windows asi všichni znáte. Ale pokusím se teď
   hovořit trochu v souladu s Dementovou myšlenkou. Je pravda, že vize
   pěkného unifikovaného okýnkového systém,  se kterým se člověku
   neznalého počítačů snadněji pracuje je lákavá, ale musíme si uvědomit
   jednu podstatnou věc. Windows 95 nejsou přesně takové, jak se tváří.
   Už fakt, že na vývoj bylo věnováno méně peněz než na reklamu hovoří
   o něčem nekalém. Podívejte se například na hardwarové nároky tohoto
   systému nebo na obchodní politiku ostatních firem, které pro W95
   dělají software (nestačí, že je například Excel pod Windows, ale musí
   být i Excel pod Windows 95), koncepce W95 je až tak uživatelská, že
   děje probíhající v nitru tohoto systému jsou pro normálního člověka
   nedostupné a proto v případě závady ihned nakluše opravář z dílny
   Microsoftu a prozradí vám za tučný balík peněz, že chyba je fatálního
   rázu a že nejlepší by bylo W95 nainstalovat znovu. Všude chce někdo
   prachy a uživatelé platí a platí. Já sám bych si mohl jen libovat
   a těšit se na růžovou budoucnost vývojáře pod prostředí W95, ale mě
   je trochu proti srsti okrádat nevinné lidi.

                            Dement & ReDox


      výheň