Ahoj přátelé. Hlásí se Vám opět Marky a jak jinak než z Názorů
   odjinud, z jediné normální rubriky jinak zcela bláznivého diskmagu.
   Nebo že by to bylo naopak?? No nevím.
    Ale zpět k věci. Co číst máte tak se do toho dejte. A nakolik je
   bláznivé a nakolik to nutí k zamyšlení posuďte sami. Vždyť přece vám
   nebudeme nutit náš názor.
    Vy, co čtete Výheň již delší dobu, jste si určitě všimli z mé
   strany o jakési pokusy o originalitu. Prostě pokaždé předložím
   články nějak jinak. A jak tomu bude nyní. Dnes boudou řazeny podle
   průměrných ASCII hodnot znaků ve článcích. Takže nejprve pravidla:

    a) Průměr je vážený.
    b) Průměr je počítán z binární podoby textu, tj. ENTER jsou dva
       znaky 13 a 10.
    c) Průměr je počítán z původní podoby článku včetně řídících
       znaků pro Výheň a Ansii grafiky.
    d) Průměr je zaokrouhlován na celá čísla, aby bylo možné vybrat
       tzv. průměrný znak.
    e) Články ze stejnými průměry se dále řadí vzestupně dle délky.

    Tak je to jasné, podíváme se tedy na hodnotící tabulku.

   Článek Autor Průměr     Počet  Součet ASCII  Nejoblíbenější
           hodnota znak  znaků  hodnot     hodnota znak

    L   Snake   74   "J"   8942   661971     32   " "

   Zloděj  GOnDaR  80   "P"   2321   185930     32   " "
   duší 

  Televize Snake   81   "Q"   6849   557891     32   " "

   Věčné  GOnDaR  82   "R"   2417   199414     32   " "
  zatracení 

   Bordel  Banana  85   "U"   6688   574647     32   " "

  The Net  HH & KT  85   "U"  12091  1028403     32   " "

  Historie Marky   85   "U"  44469  3812165     32   " "
  fenoménu 
   UFO 

  Reportáž Ferda   88   "X"  23916  2124025     32   " "
   ze SOČ 
   1997 

   Mobil  Snake  121   "y"   5611   684535    219   " "


    Tak to nějak shrňme. Protože z každé věci by se měl člověk
   poučit. Jak je vidět, tak nejpoužívanějším znakem je mezera. Dlouho
   jsem přemýšlel proč, pak mne napadlo, že proto, že se sní oddělují
   slova. Mezer je ve většině článků tolik, že nejen eliminují účinky
   ANSII znaků, ale snižují rapidně průměr. Navíc průměr také dost
   ovlivňují znaky a a e, které jsou na začátku abecedy a vyskytují se
   též v hojném počtu. Proto jsou průměrné hodnoty tak nízké. Výstřelek
   z tohoto trendu je článek z nejvyšší průměrnou ASCII hodnotou, Mobil
   od Snakea, který díky bombastickému ANSII na začátku a nepříliš
   dlouhému textu prolomil onen trend snižování mezerami. Bližší pohled
   ale ukázal jednu zajímavou věc. Čím delší je článek, tím více
   převažují malá písmena nad velkými a mezerami a teoreticky stálý
   poměr se pomalu mění ve prospěch malých písmen a vyšších ASCII
   hodnot.
    A na závěr, pokud mi nevěříte že sem to opravdu počítal přikládám
   program, který vše dokáže: ZNAKII.PAS 


                            Marky


      výheň