Úvod

         "I hate GUS only demos and trackers" (Grinus)

   K napsání tohoto textu mne vedl vztek. Vztek z toho, že se všechno
   točí jenom kolem GUSe a na kvalitní wavetable EMU8000 se jaksi
   zapomíná. Doufám, že po přečtení tohoto článku se konečně najde
   někdo, kdo nebude váhat dát do svého dílka podporu EMU8000.


                  EMU8000

   Co to vlastně je EMU8000 ? Je to wavetable syntezátor který montují
   Creative na karty SB 32 a SB AWE32/64. Tento chip, jak je již z názvu
   patrné, vyrábí  firma EMU, pobočka Creative,  která se zabývá
   profesionální audiotechnikou. EMU8000 obsahuje:

      - 32 zvukových generátorů pracujích v CD kvalitě
      - SPDIF digitální výstup
      - integrovaný digitální efektový procesor
      - 4-bodovou interpolaci
      - 24-bitový pamětový interface umožňující adresovat 28MB DRAM
       a 1MB MGM ROM integrované na čipu. Podporovány jsou pouze
       16-bitové samply.

   Každý ze 32 generátorů obsahuje:

      - 2 LFO (low frequency oscilator)
      - 2 generátory obálek (envelope) DAHDSR
      - Cutoff filter s nastavitelným koeficientem rezonance
      - nastavitelný Reverb efekt
      - nastavitelný Chorus efekt

   Princip vytváření zvuku je naznačen na obrázku (doufám, že se v něm
   vyznáte. Je totiž trochu chaotický). Červeně jsou označeny ovládací
   signály (jedná se o registry), zeleně je vyznačena cesta audio
   signálu, tence žlutě jsou vyznačeny ovládací signály, tence modře
   výstupy z generátorů a oscilátorů, tlustě žlutě a tlustě modře je
   vyznačena cesta výsledného stereofonního signálu. Trojúhelník znamená
   zesilovač a kružnice se znaménkem "+" je součtový člen. Všechny
   signály se samozřejmě zpracovávají v digitální podobě.


                   I/O

   EMU8000 je obvykle umístěn na adrese DSP procesoru karty + 400h.
   Pokud ale máte PnP kartu, tak vám nic nebrání v tom, abyste si
   bázovou adresu EMU umístili někam jinam (třeba o 40h výš, protože ono
   to ani o víc nejde). I/O porty jsou následující (uvažujme bázovou
   adresu 220h + 400h = 620h):

      Port Šířka Název
      620h 32  Data0    (BASE+000h)
      A20h 32/16 Data1    (BASE+400h)
      A22h 16  Data2    (BASE+402h)
      E20h 16  Data3    (BASE+800h)
      E22h 16  Pointer   (BASE+802h)

   Pointer je rozdělen na 3 části. Nejvyšších 8 bitů není využito a jsou
   stále nastaveny na nulu. Bity 7-5 určují číslo registru (0-7) a bity
   4-0 určují oscilátor, se kterým momentálně chceme pracovat (0-31).


                  Registry

   Následuje seznam registů EMU8000. Názvy jsem použil shodné s názvy,
   které používají Creative. Ve sloupci Reg první číslo reprezentuje
   číslo registru, které se nastavuje na portu Pointer a druhá hodnota
   uvádí číslo datového portu, na který se má hodnota vyslat. Ve sloupci
   SZ/OS je šířka slova a druhý parametr znamená číslo oscilátoru, na
   kterém je registr přístupný. Není-li uvedeno žádné číslo, je registr
   přístupný ze všech oscilátorů.

   Jméno  Reg SZ/OS Plný Název
   CPF   0/0 32  Current Pitch and Fractional Adress
   PTRX  1/0 32  Pitch Target, Reverb Send and Aux Byte
   CVCF  2/0 32  Current Volume and Filter Cutoff
   VTFT  3/0 32  Volume and Filter Cutoff Targets
   PSST  6/0 32  Pan Send and Loop Start Adress
   CSL   7/0 32  Chorus Send and Loop End Adress
   CCCA  0/1 32  Q Factor, Control Bits and Current Adress
   HWCF4  1/1 32/9 Configuration DoubleWord 4
   HWCF5  1/1 32/10 Configuration DoubleWord 5
   HWCF6  1/1 32/13 Configuration DoubleWord 6
   HWCF7  1/1 32/14 Configuration DoubleWord 7 !! UNOFFICIAL !!
   SMALR  1/1 32/20 Sound Memory Adress - "Left" Read
   SMARR  1/1 32/21 Sound Memory Adress - "Right" Read
   SMALW  1/1 32/22 Sound Memory Adress - "Left" Write
   SMARW  1/1 32/23 Sound Memory Adress - "Rigth" Write
   SMLD  1/1 16/26 Sound Memory "Left" Data
   SMRD  1/2 16/26 Sound Memory "Right" Data
   WC   1/2 16/27 Sample Counter
   HFCF1  1/1 16/29 Configuration Word 1
   HWCF2  1/1 16/30 Configuration Word 2
   HWCF3  1/1 16/31 Configuration Word 3
   INIT1  2/1 16  Initialization Array 1
   INIT2  2/2 16  Initialization Array 2
   INIT3  3/1 16  Initialization Array 3
   INIT4  3/2 16  Initialization Array 4
   ENVVOL 4/1 16  Volume Envelope Delay
   DCYSUSV 5/1 16  Volume Envelope Sustain and Decay
   ENVVAL 6/1 16  Modulation Envelope Delay
   DCYSUS 7/1 16  Modulation Envelope Sustain and Decay
   ATKHLD 4/2 16  Volume Envelope Attack and Hold
   LFO1VAL 5/2 16  LFO #1 Delay
   ATKHLD 6/2 16  Modulation Envelope Attack and Decay
   LFO2VAL 7/2 16  LFO #2 Delay
   IP   0/3 16  Initial Pitch
   IFATN  1/3 16  Initial Filter Cutoff and Attenuation
   PEFE  2/3 16  Pitch and Filter Envelope Heights
   FMMOD  3/3 16  Vibrato and Filter Modulation from LFO #1
   TREMFRQ 4/3 16  LFO #1 Tremolo Amount and Frequency
   FM2FRQ2 5/3 16  LFO #2 Vibrato Amount and Frequency


   Teď jsem se tedy pokusil v krátkosti naznačit, jak to na EMU8000
   funguje a teď už přistupme k samostatným kapitolám. Ještě bych chtěl
   vysvětlit přístup k registrům. Některým je už možná jasný, ale radši
   ho sem uvedu.

      1) Zapíšete číslo registru a oscilátoru na Pointer port

         OUT(BASE+802h,(REG SHL 5)+OSC)

      2) Zapíšte hodnotu registru na jeho datový port

         OUT(BASE+DtaP,Val)

       DtaP je přírustek daného datového portu k bázi.

   Pokud tedy chcete zapsat do registru VTFT oscilátoru 6 při bázové
   adrese 620h, tak provedete následující instrukce:

         OUT(0E22h,96+6)
         OUT(0620h,Value)


                  Detekce 

                 Inicializace 

               Paměťový interface 

             Zapnutí a vypnutí přehrávání 

                Modulace zvuku 

                Efektový procesor 

          Lepší kvalita zvuku - odstranění AWE Clix 

              Detailní popis registrů 

                  Hardware    Informace, které jsem v tomto dokumentu použil, nejsou jen z mojí
   hlavy. Čerpal jsem z následujících zdrojů:

      AWE32 Developer Information Pack
         Creative Labs

      Unofficial AWE32 Programming Guide
         Vince Vu a.k.a. Judge Dred

      AWE Control Pack
         Laďa Kopecký a.k.a. Grinus

   Pokud by byly nějaké dotazy, tak mi můžete poslat e-mail na adresu
   svozilj@spsuh.hiedu.cz


      výheň