+--------------------+
               | Výheň Coding Compo |
               +--------------------+

                Základní informace 

    Wow, VCC se vrací s dalšími úložkami. Mezi vítězi koluje putovní
   harddisk. Ve třetím  kole se pošet účastníků  opět vyhoupl na
   dvouciferné číslo. Vítěz VCC má právo zadat další úložku. VCC
   homepage  žije a  obsahuje nejaktuálnější  informace. Množí  se
   příspěvky v NASMu; jinak jen jeden GAS a ostatní TASM. Dvouměsíční
   perioda u VCC je stále příliš krátká ve srovnání s periodou vycházení
   Výhně. Zlepšujete se!

             Zadání VCC1 a výsledky VCC1 
             Zadání VCC2 a výsledky VCC2 
             Zadání VCC3 a výsledky VCC3 
             Zadání VCC4 (uzávěrka 25.7.)

    Průběžné informace o aktuálním kole i zadání, výsledky a zdrojáky
   ze  všech  předchozích  kol  VCC  jsou  na  cpocově  stránce
   www.ms.mff.cuni.cz/jhav5140.

                         za organizátory, Dement


      výheň