+----------------------+
              | Struktura IPX paketu |
              +----------------------+

      Toto je oficiální struktura IPX paketu. Tato struktura platí
   pro všechny platformy. Proto jsou VŠECHNY POLOŽKY V OPAČNÉM POŘADÍ
   !!! Je použi opačný formát uložení čísel než podle konvence Intel,
   takže vyšší byte je v nižším slově.

    Příklad:
    Číslo 1234h
    Intel v paměti : +--+--+ IPX : +--+--+
            |34|12|    |12|34|
            +--+--+    +--+--+

    Sprámvé uložení zastává obyčejně kompilátor. Pro nás to znamená
    všechny čísla zapisovat opačně.

      +---------------+-----------------------------+------------+
      |Posunuti    |Nazev            |typ     |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |00h      |Checksum           |WORD    |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |02h      |Délka            |WORD    |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |04h      |Transport Control      |BYTE    |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |05h      |Typ paketu          |BYTE    |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |06h      |Cílová síť          |DWORD    |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |0Ah      |Cílový uzel         |BYTE[6]   |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |10h      |Cílový Soket         |WORD    |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |12h      |Zdrojová síť         |BYTE[4]   |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |16h      |Zdrojový uzel        |BYTE[6]   |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |1Ch      |Zdrojový soket        |WORD    |
      +---------------+-----------------------------+------------+
      |1Eh(30)    |vlastní data         |BYTE[0..546]|
      +---------------+-----------------------------+------------+

   Popis položek:

   Checksum:
   Vždycky nastaveno na 0FFFFh. Je tu jen pro podobnost s Xeroxem.

   Délka:
   Délka paketu včetně hlavičky. Minimum je 30 byte (hlavička) a
   maximum  je  576 byte (546 byte dat). Tuto položku nemusíte
   nastavovat, nastaví se automaticky.

   Transport Control:
   Dle  literatury  na  konstrukci mezisíťových mostů. Nemusí se
   inicializovat.

   Typ paketu:
   Může být několi typů paketů:
     0 - Neznámý typ
     1 - Informační paket o cestě (co to je ??)
     2 - Paket odpovědi
     3 - Paket indikace chyby
     4 - Výměnný paket
     5 - Řazený paket a nebo paket protokolu (používá se u SPX)
   16-31 -Pokusný paket
     17 -Vnitřní paket NetWare.

   IPX by mělo být v rozmezí 0 až 4.

   Cílová síť:
   Používá se pro mezisíťové mosty. Síťová adresa se dá zjistit službou
   IPX. Když nastavíte 0000h, bude se paket posílat jen do sítě, v
   které je fyzicky připojena pracovní stanice a nebude tento paket
   puštěn přes mezisíťový most. Číslo sítě nastavuje správce.

   Cílový uzel:
   6-ti bytová adresa pracovní stanice. Tato adresa se dá zjistit
   pomocí funkce č.9. Pokud tuto adresu vyplníte 6x 0FFh, pošle se
   paket všem, tím pádem i vám. (pokud máte požadavek na příjem do
   stejného soketu, na který posíláte).

   Cílový soket:
   Soket, do kterého se správa má poslat. Tento soket musíte nejdříve
   otevřít, a to na té stanici, kam vysíláte.

   Zdrojová síť:
   Vyplní ovladač, a nebo je zde 00h, což znamená že zdrojová síť není
   známa.

   Zdrojový uzel:
   Zdrojový soket: Vyplní si ovladač při odesílání. Dá se použít k
   identifikaci odesílatele.

   Data:
   Sem připojíte vlastní data. Můžete si udělat několik částí dat,
   (fragmentů) a nebo jen jeden paket, kdy je všechno slepeno do
   jednoho a je použit pouze jeden fragment v ECB bloku.


      výheň