+-------------------------+
             | Služby IPX-SPX rozhraní |
             +-------------------------+

            Zjištění přítomnosti ovladače

      IPX se vždycky nalepí na Multiplexní přerušení dosu int 2Fh
   Toho využijeme pro zjištění přítomnosti a vstupního bodu ovladače.

   Vstup:  AX = 7A00h
        int 2Fh

   Výstup: AL = 0  - Není instalován

        AL = 0FFh - Je instalováno
        ES:DI   - Segmen:offset na ovladač

      Když se vrátí v AL hodnota 0FFh, musíme si schovat obsahy
   registrů ES a DI, ve kterých je adresa na ovladač. Další služby se
   nevolají pomocí přerušení, ale právě jako far procedura na této
   adrese. Další funkce se volají pomocí této far procedury. POZOR !
   Všechny volání ruší obsahy registrů ! (Podíval sem se do příkladů a
   zjistil, že ten ovladač se může volat i přerušením 7Ah. Nevím,
   jestli to bude fungovat všude, ale já to používám všude a jede to
   dobře) Tuto kapitolu jsem rozdělil na dvě části. V první najdete
   nejdůležitější funkce, v té druhé ty pokročilé a nebo jejihž použití
   mi uniká. Třeba někdo příjde na to, k čemu vlastně jsou.

    Seznam služeb:

    0. Otevření soketu
    1. Uzavření soketu
    2. Zjištění nejvýhodnějšího prostředníka
    3. Vyslání IPX paketu
    4. Příjem IPX paketu
    5. Naplánování události IPX
    6. Zrušení události
    7. Naplánování speciální události
    8. Přečtení hodnoty čítače časových událostí
    9. Získání celé mezisíťové adresy
    10. Ukončení práce driveru
    12. Inicializace síťové adresy
    13. Zjištění délky IPX paketu
    14. Zrušení soketů
    15. Vnitřní vyslání IPX paketu

    I. Životně (programátorsky) důležité

    ----------------------------------------------------
    Funkce 0 - Otevření soketu
    ----------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 0000h
        AL = Způsob otevření
          00h - soket bude otevřen do uzavření a nebo do ukončení
              programu
          0FFh - bude otevřen až do uzavření. Konec programu nemá
              na soket vliv. (používá se pro rezidenty)
        DX = číslo soketu (v obráceném pořadí, vyšší byte je v DL)
        DX = 0000h - dynamické přidělení (nejspíš ten, který je
               volný, po návratu je číslo soketu v DX)    Výstup: AL = 00h - v pořádku
           0FEh - tabulka soketů je plná
           0FFh - soket je už otevřen

        Po nastavení registrů zavoláte call far na adresu vrácenou
        v ES:DI po inicializaci int 2Fh. Soket, který je už otevřený
        a používá jej jiná aplikace můžete také používat, ale potom
        příjemnou zábavu při třídění paketů :-).

        Kromě far call můžete použít ještě int 7ah

    ------------------------------------------------
    Funkce 1 - Zavření soketu
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 0001h
        DX = číslo soketu (v obráceném pořadí, vyšší byte je v DL)

    Výstup: nic

    Po skončení by jste měli všechny sokety uzavřít, aby je mohly
    používat další programy.

    ------------------------------------------------
    Funkce 3 - Vyslání IPX paketu
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 0003h
        ES:DI = Ukazuje na strukturu ECB. Bude popsaná dále.
            Je to pole parametrů s informacemi o cíli,
            soketu ...

    Výstup: nic

    Zařadí toto ECB do seznamu odesílaných paketů a co nejřív tento
    paket pošle. V době čekání na poslání je nastaven příznak který
    znamená, že tento blok je používán driverem.

    ------------------------------------------------
    Funkce 4 - Příjem IPX paketu
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 0004h
        ES:DI = Ukazuje na strukturu ECB.

    Výstup: nic

    Zařadí tento ECB do seznamu čekající na příjem paketu. Když dorazí
    paket, vynuluje se příznak a zavolá procedura ESR.(takové přerušení,
    které si můžete sami nastavit a obsluhovat)

    ------------------------------------------------
    Funkce 6 - Zrušení události
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 0006h
        ES:DI = Ukazuje na strukturu ECB.

    Výstup: AL = 00h - zrušeno v pořádku
           0F9h - událost je právě zpracovávána
           0FFh - chyba, na tomto se nepracuje

    Touto funkcí se dá zrušit vyslání\příjem IPX\SPX paketu nebo
    časovač.

    ------------------------------------------------
    Funkce 9 - Získání celé mezisíťové adresy
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 0009h
        ES:SI -> adresa bufferu o délce 10 byte

    Výstup: ES:SI -> mezisíťová adresa

    Tato funkce vrátí celou mezisíťovou adresu pracovní stanice.
    Tuto adresu můžete použít pro nastavení konkrétních adres
    cílovývch stanic.


    II. Pokročilé a podivné

    ------------------------------------------------
    Funkce 2 - zjištění nejvýhodnějšího prostředníka
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 0002h
        ES:DI -> cílová mezisíťová adresa stanice
        ES:DI -> 6 - byte buffer pro umístění adresy prostředníka

    Výstup: AL = 00h úspěšné provedení funkce
           0FAh nebyla zjištěna adresa prostředníka
        CX - očekávaná doba pro poslání jednoho paketu (576 byte)
           do cílového uzlu (v hodinových intervalech)
        ES:DI -> lokální adresa prostředníka (nebo přímo uzlu)

    Tato funkce mi není uplně jasná, můžete si přečíst její doslovný
    přepis:

    Tato funkce zjistí cílovou adresu paketu v lokální síti podle celé
    mezisíťové adresy. Je-li příjemce paketu fyzicky připojen na stejné
    lokální síti, je adresa lokálního cíle paketu stejná s adresou
    tohoto uzlu. Jinak adresa lokálního cíle paketu je uzlová adresa
    mostu, který paket přenese do cílové adresy.

    ------------------------------------------------
    Funkce 5 - Naplánování událostí IPX
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 0005h
        AX = doba čekání
        ES:DI = Ukazuje na strukturu ECB.

    Výstup: nic

    Touto funkcí si můžete plánovat jakýsi časovač. Po uplynutí
    nastaveného času se zavolá procedura ESR definovaná v ECB.

    ------------------------------------------------
    Funkce 7 - Naplánování speciální události IPX
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 0007h
        AX = doba čekání
        ES:DI = Ukazuje na strukturu ECB.

    Výstup: nic

    Podobné jako předchozí služba 05, ale tato je asi něčím speciální.
    Zatím ale nevím čím :-).

    ------------------------------------------------
    Funkce 10 - Ukončení práce driveru
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 000Ah

    Výstup: nic

    Tato funkce zakáže síťovému driveru vykonávat nějakou činost.
    Nikdy jsem to nepoužil, třeba to k něčemu bude.

    ------------------------------------------------
    Funkce 12 - inicializace síťové adresy
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 000Ch
        CX:DX - Globální adresa sítě - ??????
        ES:DI - Flag "OSINCRITICALSECTION"
        DS:SI - režim otevření soketu

    Výstup: nic

    Doslovný přepis funkce:

    Adresa nemůže být změněna, dokud nebyla provedena její inicializace.

    (Ano, opravdu v literatuře o tom víc není ani zmínka. Nemám vůbec
    představu o práci této funkce.)

    ------------------------------------------------
    Funkce 13 - Zjištění délky IPX paketu
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 000Dh

    Výstup: AX = maximální délka paketu
        CX = časový interval potvrzování - ???

    Vrátí maximální délku paketu. Většinou to je 576 byte
    včetně hlavičky.

    ------------------------------------------------
    Funkce 14 - Zrušení soketů
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 000Eh

    Výstup: nic

    Zruší všechny dočasné sokety otvřené jako dočasné. (Ty, které
    se samy uzavírají po skončení programu.) V některých verzích
    mohou být uzavřeny všechny sokety.

    ------------------------------------------------
    Funkce 15 - Vnitřní služba vyslání IPX paketu
    ------------------------------------------------

    Vstup:  BX = 000Fh
        ES:SI - ukazatel na ECB

    Výstup: nic

    Podobné jako funkce 3, ale neumožňuje posílání víc fragmentů
    v jednom paketu.


      výheň