(    (((((  (((  ((((
              )    )   (    ) )
             (    (    (((  ((((
              )    )     )  )
             (((((  (((((  (((  (

    A LISP programmer knows the value of everything, but the cost of
                  nothing.
                 -- Alan Perlis

       LISP -- Lots of Irritating Superfluous Parentheses

     V prvním (čti nultém) číslu Výhně se o této rubrice psalo,
   že bude obsahovat programování všeho druhu. Ale pořád tu vidím
   jenom C, Pascal, C++, assembler, případně Delphi. Na ostatní jazyky
   se úplně zapomíná. A přitom opravdoví programátoři používají LISP!
   Možná si teď říkáte, jakou pak vykopávku tu na vás tahám. Ale snad
   do konce tohoto článku zjistíte, že je to jazyk v mnoha směrech
   dodnes nepřekonaný. Doby, kdy se vyráběly Lispové procesory, Lisp
   řídil raketoplány a vyráběl pračky jsou asi definitivně pryč. Přesto
   se ale Lisp stále drží a má mnoho svých příznivců a ti mají pro to
   své důvody.

     Jeho jedninečná vlastnost je to, že je sice naprosto jednoduchý,
   ale umožňuje libovolně složité programátorské konsturkce. Například
   podpora pro objektové  programování  nevyžadovala žádné  změny
   v interpretru, jenom přidání knihovny CLOS.

                Trocha historie

     O Lispu se nedá říct, že by byl stařeček, ani dinusourus mi
   nepřipadá přiliš vystihující, spíše by se dalo mluvit o trilobitu.
   Je to neuvěřitelné, ale od roku 1955, kdy byl Lisp vymyšlen,
   uběhlo celých 43 let. Vymysleli ho pánové z Laboratoře pro umělou
   inteligenci na MIT (tedy z ústavu, kde vzniklo X window, GNU
   projekt, Emacs a další) Za svoji dlouholetou historii prošel mnoha
   změnami. Podobně jako v BASICu vzniklo mnoho částečně odlišných
   verzí (dialektů). Mezi nejznámější patří Common Lisp. Ten popsal
   pan Guy L. Steele asi na 1000 stránkách své knihy Common LISP: the
   Language z roku 1984. Další známý dialekt je scheme. Ten je mnohem
   novější a jednodušší. Interpretr scheme může mít asi 180 KB. Navíc
   má scheme mnoho zajímavých vlastností a tak jsem si tento dialekt
   vybral.

     I Dodnes je dobré Lisp znát. Pro svoji jednoduchost a sílu je
   ideální jako jazyk pro rozšiřování různých programů. U free sofwtaru
   programy obsahující Lisp jsou například: Emacs, GIMP (GNU Image
   Manipulation Program) a další, mezi takové komerční programy patří
   například autocad. Dodnes se některé velké projekty programují přímo
   v Lispu apod... Přesto, že se to nezdá je lisp dodnes docela živý
   jazyk. Je ideální pro různé experimentování.

     Free interpretry scheme jsou: guile (od GNU), umb-scheme,
   nebo SIOD (scheme in one defun). Interpretry common lispu jsou: gcl,
   cmlisp. Gcl navíc je i překladač do C, cmlisp umí překládat do
   bytecodu a i pro scheme překladače do C existují.

                 O co se jedná?

     Lisp je funkcionální jazyk. Tedy není založen na instrukcích.
   Všechno je volání funkcí, které mají parametry a návratovou hodnotu.
   Charaketristické pro funkcionální jazyky je také to, že funkce
   nemají vedlejší  efekty (nemění žádné proměné vyjma návratové
   hodnoty).

                  Interpretr

     Abych mohl vysvětlit, proč je Lisp tak krásným jazykem, je nutné
   napřed pochopit základy. Proto mějte trochu trpělivosti...

     Klasický je Lisp interpretovaným jazykem. Přesto, že existují
   relativně dobré překladače, Lisp má větší možnosti, než C a tak
   překlad není 100%.

     Interpretr se skládá ze tří funkcí - funkce read, která
   převádí textový zápis do proměné (tedy pokud vidí text "100",
   dojde k závěru, že se jedná o číslo, a vytvoří číselnou proměnou
   z hodnotou 100). Druhá funkce - write funguje opačně. Vezme proměnou
   a její hodnotu převede to textové podoby. Třetí funkce eval proměné
   vyhodnocuje.

     Interpretr běží v nekonečné smyčce a volá funkce read, eval a
   write. Takže pokud například na vstup zadáte "100", funkce read
   hodnotu načte do paměti, funkce eval číslo nezmění a funkce write
   opět vypíše. A tak interpretr odpoví také "100".


   - Typy

   - Základní funkce

   - Proměné

   - Funkce a lambda calculus

   - Příklad

   - Některé zajímavé konstrukce


                                - HH -

                             hubicka@freesoft.cz


      výheň