JAK SOBĚ VYROBITI DEMO GRAFICKÉ
           KU POTĚŠE VLASTNÍ I OSOB OSTATNÍCH
                 (počtvrté)

              Petr Klimovič l.p.1996

     Od dnešního dílu budou k dispozici i zdrojáky v Céčku.
     Poděkujte za ně panu Aleši Zíkovi.

     Takže, jak jsem minule slíbil, vrhneme se dnes na onen efekt s
   proužkem. Obrazovka se vykresluje postupně zleva do prava, zhora
   dolů. Jesliže si počkáme na vertikální impuls, pak si odpočítáme
   nějakou dobu, bude paprsek někde uprostřed obrazovky, změníme barvu
   černé na červenou a od teď kreslí paprsek místo černého pozadí
   červeně. Za chvíli tam zase dáme černou a zase se kreslí černě,
   vznikl červený proužek. Budeme-li postupně měnit dobu čekání po
   retrace, bude se proužek pohybovat.

   uses crt;                                 
                                        
   const                                   
    HHrana = 300;     {Horni uvrat}                   
    DHrana = 6000;    {Dolni uvrat}                   
    Rychlost = 30;    {Rychlost prouzku}                
    Sirka = 2000;     {Sirka prouzku}                  
                                        
   var Citac, Pozice : integer;                        
                                        
   procedure CekejRet;     {Cekani na retrace}              
   var                                    
    Bajt : byte;                              
   begin                                   
    repeat until (Port [3DA] and 8) = 0; {Cekam na konec retrace}      
    repeat until (Port [3DA] and 8) > 0; {Cekam na zacatek retrace}     
   end;                                    
                                        
   procedure Cervena;      {Nastavi barvu 0 jako cervenou}        
   begin                                   
    Port[3c8] := 0;                             
    Port[3c9] := 63;                            
    Port[3c9] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
   end;                                    
                                        
   procedure Cerna;       {Nastavi barvu 0 jako cernou}         
   begin                                   
    Port[3c8] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
   end;                                    
                                        
   begin                                   
    repeat             {Hlavni, nekonecna smycka}       
      Pozice := HHrana;      {Zacinam v horni uvrati}        
      repeat                                
       asm                                
         cli          {Zakazu preruseni}           
       end;                               
       CekejRet;       {Cekam na retrace a pocitam pauzu}     
       for Citac := 1 to Pozice do begin end;              
       Cervena;        {Zacnu cerveny pruh, pocitam sirku}    
       for Citac := 1 to Sirka do begin end;               
       Cerna;         {Koncim cerveny pruh}           
       Pozice := Pozice + Rychlost;                   
                 {Vypocitam pristi polohu prouzku}       
       asm                                
         sti           {Povolim preruseni}          
       end;                               
      until (Pozice > DHrana) or keypressed;  {Az po dolni uvrat}     
      repeat                                
       asm                                
         cli           {Zakaz preruseni}           
       end;                               
       CekejRet;                             
       for Citac := 1 to Pozice do begin end;              
       Cervena;                             
       for Citac := 1 to Sirka do begin end;               
       Cerna;                              
       Pozice := Pozice - Rychlost;                   
       asm                                
         sti                              
       end;                               
      until (Pozice < HHrana) or keypressed; {Az po horni uvrat}     
    until keypressed;                            
   end.                                    

     Tento program má jednu velkou nevýhodu, na každém počítači bude
   fungovat jinou rychlostí. Konstanty na začátku si musíte nastavit
   podle vašeho počítače. Tak jak jsou uvedeny nyní fungují pro mou
   386SX 33MHz. Jestliže nezakážete přerušení, bude se proužek pohybovat
   trhaně. Zákaz přerušení má ovšem nevýhodu, zastaví se vám vnitřní
   čas. Takže po vykonání tohoto programu budete mít pravděpodobně
   rozhozený čas. Ten se znovu nastaví až při studeném startu.

     Můžeme to zkusit pomocí delay, to by mělo být na každém počítači
   stejné.

   uses crt;                                 
                                        
   const                                   
    HHrana = 1;     {Horni uvrat}                    
    DHrana = 12;    {Dolni uvrat}                    
    Rychlost = 1;    {Rychlost prouzku}                 
    Sirka = 1;     {Sirka prouzku}                   
                                        
   var Citac, Pozice : integer;                        
                                        
   procedure CekejRet;     {Cekani na retrace}              
   var                                    
    Bajt : byte;                              
   begin                                   
    repeat until (Port [3DA] and 8) = 0; {Cekam na konec retrace}      
    repeat until (Port [3DA] and 8) > 0; {Cekam na zacatek retrace}     
   end;                                    
                                        
   procedure Cervena;      {Nastavi barvu 0 jako cervenou}        
   begin                                   
    Port[3c8] := 0;                             
    Port[3c9] := 63;                            
    Port[3c9] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
   end;                                    
                                        
   procedure Cerna;       {Nastavi barvu 0 jako cernou}         
   begin                                   
    Port[3c8] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
   end;                                    
                                        
   begin                                   
    repeat             {Hlavni, nekonecna smycka}       
      Pozice := HHrana;      {Zacinam v horni uvrati}        
      repeat                                
       asm                                
         cli          {Zakazu preruseni}           
       end;                               
       CekejRet;      {Cekam na retrace a pocitam pauzu}      
       delay (Pozice);                          
       Cervena;       {Zacnu cerveny pruh, pocitam sirku}     
       delay (Sirka);                          
       Cerna;          {Koncim cerveny pruh}          
       Pozice := Pozice + Rychlost;                   
       {Vypocitam pristi polohu prouzku}                 
       asm                                
         sti           {Povolim preruseni}          
       end;                               
      until (Pozice > DHrana) or keypressed;  {Az po dolni uvrat}     
      repeat                                
       asm                                
         cli           {Zakaz preruseni}           
       end;                               
       CekejRet;                             
       delay (Pozice);                          
       Cervena;                             
       Delay (Sirka);                          
       Cerna;                              
       Pozice := Pozice - Rychlost;                   
       asm                                
         sti                              
       end;                               
      until (Pozice < HHrana) or keypressed; {Az po horni uvrat}     
    until keypressed;                            
   end.                                    

     Spusťte a zjistíte, že krok po 1 ms je příliš velký. Proužek
   lítá jako splašený.

     Ovšem ještě je tu jedna možnost a tou je horizontální zatemnění.
   Doba kdy paprsek přeskakuje z řádku na řádek. Na známém portu 3DAh je
   třetí bit informace o tom, že probíhá vertikální retrace, ovšem ještě
   tu je bit nultý a ten informuje o tom, že probíhá retrace obecně,
   jestliže je tedy nastaven bit 0 a zároveň není nastaven bit 3,
   znamená to, že probíha retrace horizontální. Místo zběsilého čítání
   naprázdno, budeme počítat jednotlivé retrace. Ty probíhají na každém
   počítači stejně rychle, takže se nebudeme muset otravovat s nějakýma
   konstantama.

     Přibyde tedy procedura, která čeká na horizontální retrace:

   procedure CekejHor;                            
   begin                                   
    repeat until Port [3DA] and 9 = 0; {Cekam na konec retrace}       
    repeat until Port [3DA] and 9 = 1; {Cekam na zacatek retrace}      
   end;                                    

     Takže výsledek je tento. Tento program by už měl běhat stejně
   rychle na všech PC.

   uses crt;                                 
                                        
   const                                   
    HHrana =   1;     {Horni uvrat}                  
    DHrana =  348;     {Dolni uvrat}                  
    Rychlost =  1;     {Rychlost prouzku}               
    Sirka =   50;     {Sirka prouzku}                 
                                        
   var Citac, Pozice : integer;                        
                                        
   procedure CekejRet;     {Cekani na KONEC retrace}           
   var                                    
    Bajt : byte;                              
   begin                                   
    repeat until (Port [3DA] and 8) > 0; {Cekam na zacatek retrace}     
    repeat until (Port [3DA] and 8) = 0; {Cekam na konec retrace}      
   end;                                    
                                        
   procedure CekejHor;                            
   begin                                   
    repeat until Port [3DA] and 9 = 0;  {Cekam na konec retrace}     
    repeat until Port [3DA] and 9 = 1;  {Cekam na zacatek retrace}    
   end;                                    
                                        
   procedure Cervena;      {Nastavi barvu 0 jako cervenou}        
   begin                                   
    Port[3c8] := 0;                             
    Port[3c9] := 63;                            
    Port[3c9] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
   end;                                    
                                        
   procedure Cerna;       {Nastavi barvu 0 jako cernou}         
   begin                                   
    Port[3c8] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
    Port[3c9] := 0;                             
   end;                                    
                                        
   begin                                   
    repeat             {Hlavni, nekonecna smycka}       
      Pozice := HHrana;      {Zacinam v horni uvrati}        
      repeat                                
       asm                                
         cli          {Zakazu preruseni}           
       end;                               
       CekejRet;      {Cekam na retrace a pocitam pauzu}      
       for Citac := 1 to Pozice do                    
         CekejHor;                           
       Cervena;       {Zacnu cerveny pruh, pocitam sirku}     
       for Citac := 1 to Sirka do                    
         CekejHor;                           
       Cerna;          {Koncim cerveny pruh}          
       Pozice := Pozice + Rychlost;                   
       {Vypocitam pristi polohu prouzku}                 
       asm                                
         sti           {Povolim preruseni}          
       end;                               
      until (Pozice > DHrana) or keypressed;  {Az po dolni uvrat}     
      repeat                                
       asm                                
         cli           {Zakaz preruseni}           
       end;                               
       CekejRet;                             
       for Citac := 1 to Pozice do                    
         CekejHor;                           
       Cervena;                             
       for Citac := 1 to Sirka do                    
         CekejHor;                           
       Cerna;                              
       Pozice := Pozice - Rychlost;                   
       asm                                
         sti                              
       end;                               
      until (Pozice < HHrana) or keypressed; {Az po horni uvrat}     
    until keypressed;                            
   end.                                    

     Upravil jsem i proceduru pro čekání na vertikální retrace. Teď
   nečekám na začátek, ale na konec retrace.

     Poslední úpravou bude ještě vizuální vyhezkání. Uděláme proužek
   odstínovaný.

                 VIZ DEMO4.PAS nebo
                 VIZ DEMO4.C

     Zde se opět objevuje sněžení, protože měním barvu v době kdy se
   kreslí. Kdo ví jak na to, napište.

     V dalším díle bysme konečně mohli šáhnout na kreslení čar.

     Nashle příště

                  Piži.

     Jó ještě jsem si vzpoměl. Lidi napište mi!!! Potřebuji znát vaše
   názory, na to co to tady píšu. Usměrněte mě. Nebaví mě psát, když ani
   nevím jestli to někdo čte.

      +------------------------------------------------------+
      |         Petr Klimovič            |
      |         Masarykova 857           |
      |     735 14 Orlová-Lutyně            |
      |                           |
      | Internet: http://buut.home.ml.org          |
      | BBS:   69-6512397 (21-16 hod. Víkendy 21-09 hod.) |
      | Mobil:  0601-535226                |
      | Email:  sysop@pizi.fido.cz             |
      | FidoNet: 2:421/59                  |
      +------------------------------------------------------+


      výheň