*-------------------------------------------------*
       |        APHRODITE'S CHILD        |
       |        ♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂        |
       |      ANYONE WHO HAS INTELLIGENCE      |
       |   MAY INTERPRET THE NUMBER OF THE BEAST.   |
       ||       IT IS A MAN'S NUMBER.      ||
       ||         THIS NUMBER IS        ||
       ||                        ||
       ||                        ||
       ||                        ||
       ||                        ||
       ||                        ||
       ||                        ||
       ||                        ||
       ||                        ||
       ||                        ||
       |     (THE APOCALYPSE OF JOHN..13/18).    |
       |                         |
       |    COMPOSED BY VANGELIS PAPATHANASSIOU   |
       |       LYRICS BY COSTAS FERRIS      |
       *-------------------------------------------------*

   Abych se přiznal tak nevím vůbec jak začít [...už si začal].Tak to
   zkusím  takhle  "TA  DÁDA_DÁ_DÁDA_DÁ_DA" [...seš  hluchej  jak
   poleno].Pokud máte jistou dávku představivosti,tak jste to možná
   poznali,zvláště  pak  jestli jste si pozorně přečetli nadpis a
   zjistili, že tento článek má co dělat s mistrem Vangelisem. [...
   komerčák,né mistr].Vlastníkům CD Portraits teď dopuručuji pustit si
   skladbu č.11 a jít si postavit na kafe [...už vám chybí jen loďka].
   A takto by se dalo pokračovat do nekonečna,neboť právě Vangelis je
   autorem  mnoha  doprovodných  skladeb  k  různým  dokumentům a
   filmům.Zasvěcenec [...a ty seš teda co?] si možná ještě vzpomene na
   spolupráci Jon a Vangelis, ale to je tak všechno.Možná,že by nebylo
   od věci si krátkým SEZNAMEM  připomenout tvorbu tohoto Řeckého
   hudebníka. Na začátku jste si mohli všimnout,že prvních pět titulů je
   nahráno společně s Aphrodite's Child a vy si teď říkate:"Co to
   vlastně je zač [...kravina jak jinak]?

   Dřív než o Aphrodite's Child budu mluvit trochu do podrobna,tak musím
   čtenáře upozornit,že informativní hodnota tohoto odstavce je značně
   rozporuplná, neboť o tomoto seskupení se informace shánějí velice
   špatně [...spíš seš línej jak veš]. Bylo to asi takto: Někdy kolem
   roku 1968 se dali dohromady čtyři velmi universální hudebníci řeckého
   původu, kteří se znali už z dřívějška[...jak to můžeš vědět?]. Byli
   to  Vangelis Papthanassiou,Demis Roussos,Lucas Sideras a Silver
   Koulouris. Psal se již zmíněný rok 1968,celá amerika šílela a milé
   Řeky napadlo,že by se mohli také přidat.Vymysleli rozporuplný název
   Aphrodite's Child [...kolik litrů uza na to potřebovali?] a natočili
   první album s názvem Rain And Tears.Pak ješte další čtyři,z kterých
   nás zajímá to čtvrté(1970),jenž bylo pojmenováno velice jednoduše a
   výstižně "666".Texty k tomuto albu jsou prací dnes poměrně slavného
   režiséra Costase Ferrise (film Rembetiko) [...jen aby to byl on,víš
   že se všichni jmenují stejně!].Který přebásnil některé pasáže z části
   Bible (v češtině nazývané jako ZJEVENÍ (SVATÉHO) JANA TEOLOGA) a
   připsal k nim zbytek TEXTů.Tato poslední část Nového zákona je dělená
   do 22 kapitol(Bible Kralická), já se pro ilustraci na chvíli zastavím
   u kapitoly č.8 odstavce 10 a 11.

   10.A vtom třetí anděl zatroubil,i spadla s nebe hvězda veliká,hořící
   jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod.

   11.A jméno hvězdy té bylo Pelyněk.I obrátil se třetí díl vod v
   pelyněk, a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byly zahořkly.

   Není na tom vůbec nic divného až do té doby,než si uvědomíte, že
   pelyněk se rusky řekne Černobyl.A takovýchto podobenství je zvláště
   tato část Bible plná.Není proto divu,že se stává námětem mnoha
   uměleckých děl.

   Hudba je čistě Vangelisova a vyznačuje se rockovým [...takovej
   čajíček :( ] zabarvením.Častá je změna nástrojů.Zpívají a recitují
   Vangelis  a  Roussos.Zadní  vokály  zpívají  Sideras  a Harris
   Haltkitis(host).Ve  skladbě  "ω"  zpívá  [...spíše  řve]  Irene
   Papas.Motivy všech podstatných skldeb jsou zastoupeny v předposlení
   skladbě  All  The Seats Were Occupied.Celek působí jako mírně
   schizofrení muzikál (muzikál to ale není).Jednotlivé motivy na sebe
   navazují v dosti složitých myšlenkových pochodech [...jinak řečeno
   vůbec]. Je těžké vysledovat hlavní myšlenku,protože je nechán velký
   prostor pro posluchače,a tak se o to nebudu ani pokoušet. Nálada v
   mnohém  připomíná reklamy na PEPSI [...fuj!] (Generation next)
   zvláště pak tu úplně první[...bůh ví kdo ji točil?] Celkově to je
   dílo, které nezapře kvality svých autorů a vysvětluje směr jakým se
   Vangelis ubíral dále.

                                  MANFRED
                                  [...a JÁ]


      výheň