Byly-li jste někdy v poslední době na nějaké výstavě se
   zaměřením na informační technologie, viděli jste jistě také lidi,
   kteří matlají po obrazovce rukou, obsluha je kupodivu neseřve
   a počítač na to dokonce reaguje. Bylo-li tomu tak, tak jste se
   pravděpodobně setkali s technologií Touch - Screen. Je to metoda, jak
   ovládat počítač bez klávesnice, myši či jiného externího zařízení, na
   které byste potřebovali další místo. Touch - Screen je vhodná pro
   použití v nepřátelském prostředí (myslím tím, že je nepřátelské svým,
   chemickým složením či nečistotami) např. průmyslový provoz, nádraží
   atp.
      Funkce Touch - Screenu je jednoduchá: přemístí kurzor na místo,
   kterého se dotknete, a vyvolá stejnou akci jako stisknutí tlačítka
   myši. Můžete tak provozovat "reálný" drag and drop. Objekt (okno)
   prostě přimáčknete, a táhnete ho po obrazovce.
   V dnešní době jsou běžné dva typy tohoto zařízení.
   AccuTouch - pracuje na principu odporové technologie (změna odporu
   vlivem deformace aktivní vrstvy). Ovládat se dá čímkoli, ale musíte
   vyvinout určitý tlak. Tento typ je odolný proti špíně, ale má menší
   životnost protože se aktivní membrána používáním protlačuje.
   IntelliTouch - pracuje na principu povrchové akustické vlny (absorbce
   měkkými materiály). Má tu nevýhodu, že se musí ovládat měkkými
   materiály (prst, speciální ukazovátko atp.). Dá se polepit ochranou
   fólií, takže získá vlastnosti neprůstřelného skla.
      S touto technologií se pravděpodobně v blízké budoucnosti
   budete moci setkat v ovládání a řízení průmyslové techniky, v
   bankovních a jiných automatech a na informačních systémech. Zvláště
   technologie IntelliTouch se dá požít na veřejných místech, protože
   může být velmi dobře chráněna proti vandalismu.
      A pro ty z vás, kteří by si chtěli tuto srandu pořídit (i když
   domů se příliš nehodí), uvedu některé ceny. Jsou možná trochu
   zastaralý, ale lepší něco než nic.

        +--------------------+       +--------------------+
        |   AccuTouch   |       |  IntelliTouch   |
        +----------+---------+       +----------+---------+
        |úhlopříčka|  cena |       |úhlopříčka|  cena |
        |     |     |       |     |     |
        |  14"  | 22 880,-|       | 13"-15" | 27 060,-|
        |  15"  | 25 080,-|       |  17"  | 28 600,-|
        |  17"  | 28 380,-|       |  19"<  | 31 460,-|
  +-----------+----------+---------+ +-----------+----------+---------+
  |      |  14"  | 31 900,-| |      |  14"  | 36 960,-|
  |s monitorem|  15"  | 38 930,-| |s monitorem|  15"  | 39 600,-|
  |      |  17"  | 49 940,-| |      |  17"  | 51 040,-|
  +-----------+----------+---------+ |      |  21"  |135 000,-|
                    +-----------+----------+---------+

                                   HIPP
   (informace přejaty z letáku firmy AutoCont)


      výheň