V dnešní době je většina počítačů vybavena jednotkami pro čtení
   CD. Jejich výhoda spočívá ve větší životnosti a větší kapacitě - 650
   MB. Mají však jednu velkou nevýhodu - nemůžete na ně zapisovat. Větší
   kapacita umožňuje použít více obrázků, animací a hudby. Je smutné, že
   s příchodem CD většina programátorů zpohodlněla a čím dál, tím víc se
   setkáváme s nekvalitně naprogramovanými programy a hrami. Nemám na
   mysli interaktivní filmy, které jsou celé nahrané. Délka těchto filmů
   jde už do extrémů - 8 CD je už opravdu hodně.

      Mechaniky dělíme do tří základních kategorií. 1) CD-ROM je
   velkokapacitní medium, ze kterého lze pouze číst. Výhodou je velká
   kapacita a nemožnost zavirovat tento disk. Zavirovat ho lze pouze při
   výrobě. 2)CD-ROM/XA je běžné CD-ROM rozšířený o komprimaci hudby.
   S touto mechanikou můžete přehrávat hudební CD i CD s formátem Kodak
   photo-CD. 3) CD-R je mechanika na kterou lze zapisovat data. CD-WORM
   je systém, na který můžete data zapsat jen jednou. Se záznamem už po
   vypálení nemůžete nic dělat. Můžete ho jen číst a přihrávat další
   záznamy. PCE je přepisovatelné CD. Umožňuje přepisovat a mazat CD.
   Zápis se provádí magneticky, čtení je klasické - pomocí laseru.

      Data jsou na CD zakódovaná. Základní adresovatelnou jednotkou
   jsou rámce. Jeden rámec je tvořen řadou několika položek. K orientaci
   na CD stejně jako u diskety sektory. Zde je první podstatná změna,
   protože sektory na disketě se směrem ke středu zmenšují, kdežto na CD
   jsou sektory pořád stejně dlouhé. Jeden sektor obsahuje 98 rámců a je
   v něm uložena 1/75 s záznamu. Informace o uspořádání záznamů je
   uložen na začátku. Výhodná vlastnost CD je několikaúrovňový systém
   zabezpečení proti chybnému čtení. Tento systém se dělí na EDC a ECC.
   EDC chyby detekuje a s pomocí ECC se je možná podaří odstranit. Tento
   systém je hardwarový.

      Záznam se provádí pomocí malých prohlubní - pitů. Pity se
   střídají s rovnými oblastmi - pole. Řada polí a pitů je šablona.
   Velikost pitu je 0,6 mikrometru a délka od 0,833 do 3,56 mikrometru.
   Jsou umístěny v drážce, která je podobná jako u gramofonových desek.
   Vzdálenost dvou drážek je 1,6 mikrometr. Na jeden milimetr se tedy
   vejde 1600 drážek. To tvoří značnou kapacitu CD.

      Materiál z kterého je kotouček vyroben, je polykarbonát, do
   něhož jsou vylisovány Pity. Pity se lisují pomocí matrice. Po-té se
   napráší reflexní vrstva a celé se to pak překryje průhledným lakem.

      Při čtení dopadá paprsek na ten povrch CD, kde jsou vylisovány
   Pity. Prochází celou tloušťkou CD, odrazí se od reflexní vrstvy
   a prochází znovu celým kotoučkem ke čtecímu senzoru. Pokuď se na
   horním povrch nachází pit, laserový svazek se rozptýlí, což vyvolá
   jinou odezvu na čtecím senzoru než v případě čistého průchodu. Záznam
   na CD-WORM se provádí podobně jako čtení s Několika malými rozdíly.
   pity se teprve vytvářejí. Proto se používá speciální nosič, na kterém
   ještě žádné pity nejsou. Laserová dioda se přepne do záznamového módu
   a pity na nosič vypálí. Vypálení lze chápat tak, že dojde k nevratným
   změnám, které v daném místě změní optické vlastnosti nosiče. Při
   čtecím módu je laser diody tak slabý, že k žádným změnám na mediu
   nedojde.

      Magnetooptické disky kombinují dva typy záznamu - optický
   a magnetický. Zápis se provádí magneticky se současným ozářením
   výkonným laserem. Čtení je shodné s optickými disky. Výhody tohoto
   nosiče  je zejména  shodná kapacita  s CD  a rychlost shodná
   s pomalejšími HD. Kapacita magnetooptického disku velikosti 5 1/4
   palce může být až 1,3 GB. To předurčuje tento typ média pro přenos
   velkých objemů dat i pro jejich úschovu, protože na disk nemá žádný
   vliv magnetické pole.

                           Dummy


      výheň