• Cesta na Východ •

   Dnes nadešel ten velký Den.  Dnes mě Rada měla uznat plnoprávným
   bojovníkem a měl jsem se konečně stát členem Rady. Avšak ještě před
   uznámím mne čeká Zkouška. Její pravidla jsou tvrdá. Přeci jenom stojí
   za to zkusit štěstí jako jiní předtím. Od rána jsem nervozní. Zkoušku
   neskládám sám. Ve družině se mnou ještě půjde Erwin, elf, jenž se
   zabývá čarodějným uměním, Darin, trpaslík, který se jako jediný
   z Mladších dokáže poměřit se mnou v souboji. A nemohu zapomenout na
   Golfa. Nikdo ho neznal, než se dostavil ke Zkoušce, já sám si však
   vzpomínám, že do vesnice přišel s psanci, pronásledovanými Černým
   Mágem. Byl snad jediný z uprchlíků, kdo přežil.
   Pomalu padá večer. Obyvatelé vesnice se začali pomalu shromažďovat
   před Svatyní. Se západem slunce za obzor přichází kněží. Dveře
   Svatyně se otevírají a vcházíme dovnitř. Polozborcené zdi sálu mě
   překvapily. Jsem zde dnes poprvé a spíše než ruiny jsem očekával
   zlato a diamanty. Kněží nás vedou po několika železných schodech do
   podzemí. Velký sál, plný sloupů a nápisů neznámými runami je zakrytý
   neproniknutelným závojem šera. V tom tmu protne silný paprsek světla.
   A další. Více a více světla zaplňuje sál. Světlo vychází z velkého
   počtu křišťálových trubic u stropu. Nyní vidím poprvé celou Svatyni.
   Tyrkysové dlaždice na stěnách a sloupech, pravidelné vzory dlaždic na
   podlaze, runy, které vyzařují ostré světlo i neznámé mapy po stěnách,
   to vše vzbuzuje okázalý respekt. Dívám se směrem k naší budoucnosti,
   k páru šachet, které určí náš osud. Většina dobrodruhů, kteří se
   vydali západním směrem se vrátila. Co je na východ, to ví jen bozi.
   Los dnes rozhodne, kam půjde naše družina.
   Začíná obřad. Vrchní kněží zaklíná, žehná a dělá vše pro úspěch naší
   cesty. Sám se na obřad příliš nesoustředím. Jsem příliš rozrušen.
   Nakonec nám dává napít nějaké lektvary. Přestávám vnímat okolní svět.
   "Vstávej !" utrhuje se na mne Darin, "podívej se jak rozhodl los."
   Uvědomil jsem si, že otevřená jsou východní vrata. Bolela mne hlava.
   Zřejmě nás uspali nějakými lektvary. Východ. Nezbývá nic, než jít.
   Erwin již také vstává. Zjišťujeme jaké prostředky máme k překonání
   číhajících nebezpečí. Kněží nám každému ponechali jednu zbraň. Já mám
   svůj Astr, meč se skřetobijnou  mocí, Darin si připravuje k boji
   sekeru a zdobený štít. Erwin je beze zbraně, musí mu posloužit kouzla
   a dřevěná hůl. Golf vytáhl krátkou zahnutou dýku a okolo pasu si
   omotává nějakou smyčku. Zahlédl jsem na dýce stopy krve a začínám
   tušit co je vlastně zač. Něco mi ale napovídá, že taktní bude pomlčet
   a udržet si s ním přátelství.
   Vcházíme do tunelu. Jdu první. Hned za mnou Erwin s Golfem a na
   konci družiny Darin, hlídající záda družiny. Astr mám za pasem a do
   ruky jsem si vzal pochodeň. Kněží nám zanechali pět pochodní, vak
   a zásoby na dva dni. Jdeme pomalu vpřed. Místy se pod sutí objevují
   koleje, asi nějakého starého dolu. Po hodině cesty světlo pochodně
   dopadlo na nějakou klec. Před ní a v ní leží několik seschlých
   koster. Pancíř jedné z nich vypadá jako brnění Jarina, bojovníka
   který se z cesty nevrátil. "Nesmíme rušit klid mrtvých, nechte vše
   ležet," říká Erwin, avšak kapánek pozdě. Na Golfa, prohlížejícího
   zlatou dýku vztáhla jedna z mrtvol ruku. Během okamžiku se vysmekl,
   ale probudil další dvě kostry. Další chvilka a proti naší družině
   stálo šest koster s meči a kladivy. Erwin vyřkl nějaké zaklínadlo
   a záblesk oslnil na tmu navyklé tvory. Jen jedna rána stačila
   a kostra se skácela k zemi. Astr se jak mohl činil. A Darin také
   nezůstával příliš pozadu. Než se vzpamatovaly z účinku kouzla,
   přestaly se hýbat čtyři. Dorin rozpoltil lebku další a poslední se
   již našemu společnému útoku neubránila. Golf stál v pozadí a neřekl
   ani slova. Nedivím se, že mlčel. Teď, po souboji odpočíváme. Je
   vidět, že pokud projdeme klecí, ocitneme se venku, na slunci.
   "Můžeme to zkusit projít," říká Darin, se sebevědomím nabytým ve
   vítězném boji, "máme na to sílu."
   "Ne, to nemůžeme riskovat," myslí si naopak Erwin, obávající se spíše
   pasti, než nepřátelské družiny. Já s ním souhlasím. Otočil jsem se ke
   Golfovi, ale on nebyl na svém místě. Přesněji řečeno zmizel úplně.
   "Haló, pojďte, je to bezpečné," ozvalo se z klece Golfovým hlasem.
   A Golf tam stál, skloněný a špinavý a v ruce třímal něco, co velice
   připomínalo páčidlo. Teď nám již bylo vše jasné, on je z cechu
   zlodějského.
   Došli jsme až k němu. Prohlížel si nějaký mechanismus. Byl to dlouhý
   válec a na několika místech se ho dotýkala chapadla z neživé, ale
   podivné hmoty. Zloděj nás tedy provedl bezpečně klecí.
   Během našeho odpočinku však bylo slunce zahaleno těžkou mlhou. Přes
   mlhu jsme rozpoznali, že koleje, na kterých byla upevněna klec, vedou
   dále po mostě. Most byl mistrnou prací. Byl celý ze železa a jeho
   tvůrce byl dobrý kovář. Pod mostem byly jakési svatyně. Údolí bylo
   zaplněno troskami podivných staveb, nádržemi a zbytky starých zahrad.
   "K zemi," vykřikl najednou trpaslík. Uposlechli jsme. Tichem mrtvé
   krajiny se najednou rozlehlo vrzání. A znovu. Stále a pravidelné
   vrzání. A z mlhy pod mostem se vynořil ohromný obr. Dělal čest svému
   rodu. Byl vysoký čtyři a půl sáhu a celý ze železa. Náhle se
   zastavil. Otočil se na nás. Z pod podivné helmy se na nás dívaly
   neexistující oči. Pronesl něco cizí řečí. Asi zaklínadlo, protože
   v dalším okamžiku se mu zvedla pravá ruka a začaly z ní šlehat
   plameny. Těžký zvuk nárazů tisíce kladiv se začal rozléhat krajinou.
   Přestože plameny na nás nedosáhly, most v našem okolí se začal pomalu
   bortit. Cítili jsme  vzduch zvířený prolétávaním jeho zaklínadla.
   Náhle rámus ustal. Erwin toho využil a seslal okamžitě blesk na obra.
   Blesk dopadl na ruku, ozval se výbuch a obr se zahalil do kouře.
   Chtěli jsme utéct zpět do jeskyně, ale když jsem se otočil,naskytl se
   mi hrozný pohled. Obr, teď již jen s jednou rukou se vypotácel
   z kouře, zvedl ruku co mu zbyla a směrem k nám z ní vylétla ohnivá
   koule. Tak tak jsme vskočili do tunelu, avšak při průchodu klecí nás
   koule dostihla a vybuchla. Omráčila nás, cítil jsem však, že se klec
   dala do pohybu. A to také bylo to poslední co jsem cítil...
   Probral jsem se. Byli jsme všichni čtyři zavření v nějaké kobce. Ta
   se silně nakláněla. Stěny byly železné. Dveřmi, taktéž železnými,
   prosvítalo dovnitř nějaké bledé světlo. Trpaslík se podíval ven. Něco
   nás veze nějakým tunelem. V tom jsem to zaslechl. Zapraskání. A ze
   mříže ve stropu se ozval znovu obrův hlas. Místnost se zastavila.
   Světlo zhaslo. Hlas mluvil dál. Blízko zasyčela pára, ucítili jsme
   znovu pohyb. Avšak jiný než předtím. Kobka, ve které jsme byli
   zavření se nyní pohybovala dále. Hlas nepřestával.
   Ucítili jsme měkký náraz. Venku se opět rozsvítilo světlo a ozvaly se
   jiné hlasy. Řeč však byla podobná té obrově. Náhle se celá kobka
   s mohutným rachotem zřítila. Slyšeli jsme praskání železných tyčí
   a výkřik hrůzy. Obrův hlas zmlkl v půlce slova. Světlo zhaslo...
   ... Jednotvárné zvuky dopadu kladiva. Poslouchali jsme je snad
   hodinu. Náhle do okénka posvítil jakýsi bílý paprsek. Erwin už
   nevydržel déle čekat a vykřikl: " Tady! " Odpověděly nám jen ony
   hlasy, jimž nebylo rozumět. Avšak rychlost dopadu kladiv se značně
   zvýšila. Přimísily se i zvuky jiných nástrojů a i některé neznámé
   tóny. Náhle dveřmi kobky pronikl oheň. Začal se pomalu pohybovat
   a vyřezávat v železe otvor. "Jaké kouzlo," vydechl elf, zatímco
   trpaslík si připravoval válečnou sekeru.
   Konečně se otvor otevřel. Oslepila nás bílá záře. Z ní vystoupili
   podivné bytosti. Tlustá stříbřitá těla, hlava bez tváře, hluboké,
   černé hranaté oči, vše bylo nepřirozené a chladné. Stáli jsme
   a čekali, co udělají. Jeden z nich držel v ruce černé žezlo. Zvedl ho
   a začalo oranžově svítit. Darin se napřáhl, Erwin začal mumlat obraná
   zaklínadla. Světlo na žezle zezelenalo. Mezi cizinci to zašumělo.
   Náhle si začali sundavat hlavy. Ne, nesundavali si hlavy, jen helmy,
   které spolu s podivným brněním kryly jejich těla. A pod helmami se
   oběvily hlavy - lidské hlavy. Byli to lidé jako já. A netvářili se
   vůbec nebezpečně.
   Promluvili. Slova, stejně neznámá, jako ti lidé, byla pronesena spíše
   jako otázka, než jako hrozba. Ani v jejich očích jsme neshledávali
   nepřátelských úmyslů. Ustoupili a pokynuli rukama k otvoru ve
   dveřích. Vyšli jsme ven. Ocitli jsme se v kruhové místnosti. Na jedné
   zdi byl vidět znak slunce, majícího tři paprsky, doprovázený jakými
   si runami. Runy byly na první pohled podobné těm ze Svatyně. Otočil
   jsem se a instinktivně ustoupil o krok. Kobka, ze které jsme vyšli
   byla přímo v pařátech obra. Nyní mrtvý ležel a po jeho těle stále
   pobíhaly blesky. Pohlédl jsem vzhůru. Stáli jsme v nejnižším patře
   nějaké věže, která se zvedala k nebesům.
   "Člověče," ozval se hlas nejstaršího z cizinců, "otoč se." Otočil
   jsem se a pohlédl na něj tázavě. "Ano, tebe myslím," pronesl znovu,
   "rozumíš mi?"
   Jeho řeč nebyla čistá, mluvil s podivným přízvukem, ale správně.
   "Ano," odvětil jsem klidně, "rozumím."
   "Vzpomínám si, že před léty se vaše řeč používala na celém světě,
   " pokračoval lámaně," a tehdy jsem se ji naučil," dokončil své
   vysvětlení.
   "Kdo jsi a co chceš," zeptal  jsem se rovnou. Má otázka ho
   nezaskočila, dá se říci, že ji očekával.
   "Jsem Philip, vůdce Přeživších," odpověděl.
   "Přeživších co?" ptal jsem se dál.
   "Třetí Velké Války." Slýchal jsem o ní v mládí. Říká se, že způsobila
   příchod nových ras a dala Zemi magii.
   Rázným posunkem zamezil další otázky. "Pojďte za mnou," prohlásil,
   skrývaje pohnutí, způsobené naším rozhovorem. Stěna s obrazem slunce
   se rozestoupila  vstoupili jsme do  dlouhé chodby, osvětlované
   kouzelnými nečadícími loučemi. Nakonci této chodby byly dveře, jež
   přestože byly průhledné, nešly projít. Nejstarší vytáhl nějaký
   talisman, snad hrací kartu, a protáhl ho otvorem ve zdi. Dveře se
   pomalu otevřely. Vstoupili jsme do úzké chodby. Levá, bílá stěna
   silně zářila, pravá byla temná jako noc.
   "Jděte po jednom," přikázal nejstarší, a potom ve svém jazyce odvolal
   ostatní. Úplně jsem se zhrozil. Na černé stěně se oběvilo několik
   koster.Chtěl jsem se na ně vrhnout, ale zjistil jsem, že to jsou naše
   obrazy. Mají i stejné zbraně, jen jim podivně červeně svítí. Takto
   jsme prošli až do ohromného sálu, kde stál na zemi železný drak. 
   Pobíhalo okolo něj mnoho lidí a nosili něco do jeho útrob. My jsme
   stáli v malé kukani u stropu a všechen ten mumraj sledovali. Náhle se
   naše kukaň dala do pohybu. Začala padat. Ještě jsem ani nevykřikl
   a pád se začal zpomalovat. Ve výšce mých očí byla destička s runami
   a postupně zářila jedna runa po druhé. Když jsme zastavili, svítila
   ta nejnižší runa. Stěna kukaně se otevřela. Stáli jsme tváří v tvář
   drakovi.V jeho tváři se však neprojevila nejmenší známka překvapení.
   On se vůbec nijak netvářil. Stejně jako obr venku stál tiše
   a bez hnutí. Philip řekl "Nastupte si do #%&(*." Poslednímu slovu
   jsme nerozuměli. Asi nějaké staré pojmenování draka. Udiveně jsme na
   něho pohlédli. Jeho služebníci nám ukázali otvor ve drakově těle.
   Vstoupili jsme a prošli několika úzkými chodbami. Náhle jsme stanuli
   v jeho očích. Usadili nás do křesel a my jsme se nestačili rozhlížet.
   Celý vnitřek drakova oka byl pokryt tisíci runami a malými páčkami.
   Drak se zachvěl. Vše se zachvělo. Ozval se podivný hučivý zvuk. I oko
   se dalo do pohybu. Pochopil jsem, co se děje. Drak totiž vzlétl.
   Odněkud zezadu přišel Philip. "Kde leží vaše vesnice ?"
   "Pár mil na Západ, nemýlím-li se" odvětil Erwin zcela důvěřivě.
   Philip se otočil a pronesl něco k mužům pracujícím s runami. To jsme
   již leťeli nad krajinou. Rozhlédl jsem se a byl jsem ohromen. Hory,
   planiny, hrboly a železné mosty a cesty, vše se spojovalo v jediný
   hrozný obraz. Obraz města, které odešlo se Třetí Válkou. Na kraji
   tohoto města jsem zahlédl naši vesnici. Oba dva muži zřejmě také.
   Leťeli jsme tam.
   Drak se začal snášet do středu vesnice. Proti němu vyběhlo několik
   mužů. Byli to naši válečníci. Natáhli luky a začali po Drakovi
   střílet. Oni neví, že jsme uvnitř. Někde pod námi se ozvalo
   zapraskání. K válečníkům vylétl rudý šíp a zasáhl je. Muži, kteří
   řídili Draka se začali smát.
   Podíval jsem se na Darina a on na mně. Erwin mrknutím oka také
   souhlasil. Vytáhl jsem Astr a Darin svoji sekeru. Erwin již kouzlem
   zapálil ty runy okolo nás. Sekl jsem před sebe uslyšel jsem výkřik
   a na zem dopadlo něco težkého. Darin již také zabil svého nepřítele.
   Drak se naklonil. Celá místnost byla osvícena rudým světlem. Okem
   jsem zahlédl, jak se země blíží. Ještě chvíli a drak dopadne na zem.
   Blíže, blíže, blíže ...... 


      výheň