Co je to vlastně droga ? V odborné literatuře můžeme nalézt
   rozličné definice drog, ale každý výčet chemických látek, na kterých
   se může stát lidský organismus závislým, obsahuje většinou ony známé
   sloučeniny  jako alkohol,  nikotin, heroin  a další  speciální
   uhlovodíkové deriváty. Ale drogou nemusejí být jen ony, ale také
   například jídlo, káva, počítač nebo hudba. Zdá se to nepochopitelné,
   ale lidský život by byl bez drog jen neskonale nudným a nesnesitelným
   přežíváním.
     Sám lidský organismus je uzpůsobený tak, že při určitých ať
   vnějších nebo vnitřních podnětech, vylučuje látky odborně nazývané
   endorfiny, jimiž se v podstatě zprostředkovávají našemu vědomí pocity
   radosti a zármutku. Množství těchto látek v organismu je přísně
   kontrolované hormony, které zabraňují možnosti návyku. Jestliže se
   člověk stane závislým na určité látce, pak její další požití je pro
   něj pouze nutnost ulevit organismu po trýznící abstinenci a droga tím
   ztrácí svůj kladný účinek. Stejně se tak může stát i u člověka, který
   nepožívá nějaké speciální drogy, ale jen se například nepřetržitě
   přejídá. Jeho organismus si zvykne na nadměrný přísun endorfinů,
   které se při spotřebě potravy uvolňují, a změní pocit slasti na pouhý
   pocit úlevy. Takto nemocný člověk se tedy přejídá jen proto, aby
   dosáhl pocitu úlevy, ne pocitu slasti.
      Onen pocit radosti tedy nemůže trvat nepřetržitě dlouho, jinak
   by ztratil svůj účinek. Zákonitě se po určitě době vytratí a jedním
   ze základních pudů organismu je snaha o jeho znovunabytí. V podstatě
   celý lidský život je založen na dosažení pocitu štěstí, a pokud se
   zamyslíme nad tím, co vlastně děláme, zjistíme, že jde vlastně
   kdykoliv o jeho dosažení, i když mu předchází zdánlivě pro nás ne-
   prospěšná činnost.
      Uvažovat o tom, co je bezpečná a nebezpečná droga, je nesmírně
   obtížné. Ve své podstatě je jakákoli droga nebezpečná, pokud se
   požívá  v nadměrném  množství. Závisí  na zákonech  a zvycích
   společnosti, ve které člověk žije. V zemích s křesťanskou historií se
   považují za nebezpečné a tím nelegální drogy vyrobené z opia a jemu
   podobné látky. Naopak v zemích středního východu je nelegální drogou
   alkohol, zato zakouřit si opium po obědě je tak běžné, jako naše pití
   slivovice na zdraví. Podle mého názoru je toto rozdělování spíše
   pokryteckým únikem z podstaty problému.
      Drogy se dají rozdělit v podstatě na dvě odlišné skupiny. Do
   první lze zařadit jakékoli vnější podněty, které prostřednictvím
   smyslových vjemů ovlivňují nepřímo množství endorfinů působících na
   lidský mozek. Tuto skupinu můžeme považovat za přirozenější a méně
   škodlivou. Druhou skupinu tvoří chemické látky, které po proniknutí
   do lidského organismu přímo nahrazují endorfiny. Člověk jako tvor
   inteligentní dovede tyto látky vyrábět a učinit je snadno dostupnými
   tak, aby je bylo možno použít, kdykoliv se mu zachce. To právě činí
   tuto skupinu drog nebezpečnou, zejména u nezkušených mladých lidí.
      Podle  mého názoru  spočívá jediné  smysluplné řešení ve
   schopnosti člověka ovládnout neskonalé nutkání zkusit něco, co má
   údajně simulovat štěstí v podstatě zadarmo a bez jakéhokoli přičině-
   ní, případně požívání těchto látek omezit na minimum. Smysl života by
   měl stát na pocitech štěstí, jenž si člověk vydobude vlastním úsilím,
   a ne na krátkých stavech umělé radosti, jak tomu bohužel zejména
   v našich krajích bývá.

                         ReDox

     P.S.: Tento článek byl původně napsán pro účely slohové práce
        (z níž jsem mimochodem dostal trojku :))), ale v současné
        době je toto téma tak aktuální, že by se něm o mělo více
        mluvit a vůbec... nemám rad feťáky !!!


      výheň