11 důvodů, proč Bůh nikdy nedostal místo na univerzitě


   1 Měl jen jednu významnou  publikaci, která navíc byla jen
     v hebrejštině.

   2 Také neměla žádné odkazy na literaturu a nebyla publikována v
     žádném významném slovníku.

   3 Jsou i pochyby o tom, že ji napsal sám.

   4 Možná, že je pravda, že stvořil svět, ale co udělal od té doby??

   5 Jeho přístup ke spolupráci je velice svérázný.

   6 Vědecká komunita stále měla a má problěmy s kontrolou jeho
     výsledků.

   7 Nikdy si při práci s lidskými vzorky nevyžádal souhlas Výboru pro
     etiku.

   8 Když se jeden z jeho experimentů nezdařil, snažil se zahladit
     stopy utopením vzorku.

   9 Leckde se dokonce říká, že za něj přednášel jeho syn.

  10 První dva studenty vyhodil za přílišnou touhu po vědění.

  11 Měl jen občasné konzultační hodiny a navíc jen na vrcholku hory.


      výheň