Převod kódování

     Všichni, co jste kdy pracovali s češtinou na starém dobrém DOSu,
   víte, že jsou velké problémy s kódováním dikritiky. Češi mají totiž
   2 volby jak kódovat texty. Buď kódováním Latin 2, které je součástí
   DOSu, nebo kódovací tabulkou bří. Kamenických. První metoda je
   oblíbená u zahraničních firem, a druhá u Českých programátorů. Takže
   nakonec to na vašem disku vypadá jak v Babylonu. A abyste mohli
   soubor z jednoho programu používat v jiném, potřebujete konvertor.
   Musíte totiž změnit nejen formát souboru, ale často i jeho kódování.
   A my si dneska řekneme jak na to.
     Nejdůležitější jsou převáděcí tabulky, které vám řeknou, který
   znak v jedné abecedě odpovídá jinému v abecedě druhé. Tabulky si
   vytvoříme jednoduše pomocí softwaru, který umí konvertovat z jednoho
   formátu do druhého (např. T602). Nejdříve si vytvoříte soubor se
   znaky 128-255. (To jsou znaky které jsou u různých znakových sad
   různé.) Poté ho zkonvertujete do obou abeced a tím vytvoříte tabulky.
   Tyto tabulky pak přesunete do programovacího jazyka jako pole charů,
   a vytvoříte podobné procedury.

   PASCAL

   function ltok(const ch:char):char;
   const pr:string[128] = ('⌂+üé+äľ¼+Ě++++≥Ä≡É++ôöť+±⌠ÖÜ+č⌡!+'+
   'áíóúo√ĺĽ²+θň -«»šβĎ|++Γ+ďŇÍπφnε+++++-++Π!+ .řα'+
   'Č≤Ó+ůÔ +|Φ+++ ŠŽ ĽÁžŔÚ+Ť+σ+Σŕ++ΩýÝŘδ+ω-÷ěμŮ ,+- ');
   begin
    ltok:=pr[ord(ch)-126];
   end;

   C++

   unsigned unsigned char ktol(const unsigned char ch){
   unsigned char pr[]={"⌂ČüéďäĎŤčěĚĽÍľĺÄÁÉžŽôöÓůÚýÖÜŠĽÝŘťáíóúňŇŮÔšřŕŔ¼!«»\
    |++++++|+++++++++-++++++++-+++++++++++++   αβΓπΣσμτΦθΩδω\
   φεΠ≡±≥≤⌠⌡÷!o,.√n² "};
    return pr[ch-127];
   }

    Obdobně můžete převádět i do Kameníků. Napsal jsem vám na ukázku 2
   programy v C++ i v Pascalu. Jsou jen ukázkový, takže jsou celkem
   pomalý, ale na ukázku to stačí. Všimněte si tam finty  s  funkcí
   prevod , je to celkem dobrej trik.

                                   HIPP


      výheň