>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Gouraud shading
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Gouraudovo stínování je poněkud složitější než předešlé - hlavně
   výpočtově, ale dá se v pohodě zvládnout tak, aby běžel real-time.
   Stínované objekty vypadají mnohem realističtěji - plynulý přechod
   barev - na hranách světlejší a směrem od zdroje světla intenzita
   klesá. Prostě žůžo.

   O co jde ???
   Jak jsem tvrdil u Flat-shadingu, každý polygon má svůj normálový
   vektor. A podle úhlu mezi normálem a vektorem světla se určí barva.
   Dobře. Pro hranaté objekty to funguje zcela bezpečně. Jenže - co
   když chceme, aby objekt vypadal zakulaceně ?
   Kreslit to po malilinkatých polygůnkách je holá sebevražda.
   Tak někoho chytrého napadlo - co kdyby se z normálových vektorů
   sousedních stran udělal ARITMETICKÝM PRŮMĚREM normálový vektor,
   právě společný pro tyto dvě (a samozřejmě i více) stran, a pak se
   mezi těmito dvěma normály plynule přecházelo (tzn. Interpolovalo) ?
   Matematicky je to sice nesmysl, protože bod nemůže mít normálový
   vektor (zkuste to udělat :-) - ale funguje to a má to docela hezký
   výsledek.

   BTW: Někde jsem slyšel používat slovo pseudonormál pro normálový
      vektor na bod ... tenhle pojem je docela výstižnej a líbí
      se mi, takže ho budu používat.

   Takže ... postup :
     spočítejte si normály ve všech vrcholech objektu
     pro všechny vrcholy (zní to hrozně) vyberte ze sousedních stěn
      normály a sečtěte je - a vydělte počtem těch normálů (třeba u
      krychle by to měly bejt 3) a dostanete pseudonormály.

   Viz obrázek:

               Interpolace pseudonormálů

     udělejte skalární součin tohohle vektoru (pseudonormálu) s
      vektorem světla pro každý vrchol stěny
     tím vlastně získáte barvu, přesněji řečeno intenzitu - a pak
      už jenom ...

        "...interpolovat, interpolovat, interpolovat..."
                         (citát V.I. TiTania ;-))

   Termín vlastní interpolace je vysvětlen o hodně níž ...

   (Vlastní barva se vypočítá z intenzity násobené počtem barev, které
   chceme tělesu "věnovat" a přičteme k tomu případné posunutí v
   paletě.)

   Vlastně  musíte  interpolovat mezi intenzitama ve vrcholech, a
   následně když jedete po "scan-lajně" ... radši to nakreslim ...

                 Intepolace

   Takže - aby bylo jasno - to červený je scanline - podél téhle čáry
   interpolujeme ty intenzity. Vrcholy jsem nepopisoval, ale je snad
   jasný, že kde je intenzita I1 je taky vrchol V1 a tudíž i souřadnice
   X1 a Y1. OK ? A jak vypočítáme Ix a Iy ? A jak mezi nima
   interpolovat ?


   Není nic jednoduššího. Asi takhle (vzorce vysvětlím níže) :

          Ix = (I4 - I1) / (Y4 - Y1) * (Yc-Y1) + Y1
          Iy = (I3 - I2) / (Y3 - Y2) * (Yc-Y2) + Y2
            ... a interpolace mezi Ix a Iy
          II = (Iy - Ix) / (XX2 - XX1) * (Xc-XX1) + XX1

   kde II je intenzita bodu, Xc a Yc jeho souřadnice na obrazovce.

   Jak jsem se k tomu dostal ? Logická úvaha : mám dvě intenzity, mezi
   kterýma chci plynule přejít, znám počet těch přechodů, tudíž si
   spočtu rozdíl mezi těma intenzitama, vydělim ho počtem přechodů
   (rozdíl souřadnic) a potom mám dvě cesty :

   a) počítám to podle předešlých rovnic, tzn. vynásobím tenhle "step"
   (jak bych ho nazval) momentální souřadnicí zmenšenou o posunutí vůči
   počátku souřadnic a pak znova přičtu to posunutí, ale to už k
   hotovýmu výpočtu.

   b) tenhle výpočet vyhodím ven z cyklu, nainicializuju si proměnnou
   nazvanou třeba X_P a potom jenom při každém průběhu cyklu přičítám
   hodnotu "step" ...

   Pseudokód by mohl vypadat takhle :

     for (Yc = ? ; Yc<= ?; Yc++ )
      {
       ...
       step = (Iy - Ix) / (XX2 - XX1) ;
       for (Xc= XX1; Xc <= XX2 ; Xc++)
        {
         X_P += step;
         Putpixel(Xc,Yc,(X_P*škála)+barevný_posun);
        }
       ...
      }

   Pozn: Nikdo nezakazuje použití fixed-point !!!


   INTERPOLACE
   ^^^^^^^^^^^

   Ohledně tohohle termínu je hodně dotazů. Zkusím tento přiblbý termín
   vysvětlit - pak stejně zjistíte, že se jedná o tak triviální věc, že
   si tak hrdý název nezaslouží...

   Interpolace je (dalo by se říci) plynulý přechod od jedné hodnoty ke
   druhé. Máme třeba pole s počáteční hodnotou A a koncovou B. Mezi
   těmahle hodnotama jsou jakési "díry" - a právě ty chceme dopočítat
   tak, abychom plynule přešli od hodnoty A k hodnotě B. Nakreslim :

     čísla políček
    +---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
    +---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
    | A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | B |
    +---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
     pole (vektor) od A do B a mezi tim interpolací počítané hodnoty


   A jak že to spočítáme ? Jsou 2 způsoby :

    1) Add = (B-A) / (počet_políček)
      a do každého políčka dosadíme hodnotu předešlého + Add
      (tzn. aritmetická posloupnost)
        Tzn: 2 číslo bude A+Add
          3 číslo bude A+Add+Add
          ...

    2) Pole_číslo_X = (B-A)/(počet_políček) * (X) + A

   Easy, no ?

   Teď sem se do toho zamotal - takže ještě radši shrnu postup :
      výpočet normálů pro všechny vrcholy objektu
      vybrat normály, které jsou pro daný vrchol společné
      udělat z těchto normálů aritmetickým průměrem pseudonormály
      spočítat Intenzitu, tj. skalární součin mezi pseudonormálem a
      vektorem světla
      interpolace Intenzity mezi vrcholy
      interpolace interpolované Intenzity podél scanline, výpočet
      barvy (sakra - to je formulace - no prostě budete interpolovat
      tu intenzitu, kterou ste získali interpolací Intenzity mezi
      vrcholama - jasný ?)
      vykreslení bodu


      výheň