>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Flat shading
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Zde vysvětlím jednoduché stínování objektů (žádný gouraud nebo
   phong). Je založeno na myšlence, že na polygon dopadá tím méně
   světla, čím větší úhel svírá jeho normálový vektor s vektorem
   světelného zdroje. Je třeba nastavit paletu na určitý počet odstínů
   nějaké barvy (NC), ve které chcete mít objekt vyveden.
   Před vykreslením polygonu spočítáte cosínus úhlu mezi normálem a
   vektorem světla, vyjde vám něco v intervalu od 0 do 1. To vynásobíte
   počtem odstínů barev.
   Dostanete barvu, jakou bude polygon vybarven. Takže když to vrznu do
   vzorce :

     barva = ( (v_sz dot n_p) / (|_sz|*|n_p|) ) * NC + barevny_posuv

   kde: v_sz je vektor světelného zdroje
      n_p je normálový vektor polygonu
      NC  je počet odstínů
      barevný_posuv mění světlost objektu (prostě se nevezme 0 (černá)
      ale třeba 15, což bude tmavě šedá, jasan ?)

   Pozn : počet odstínů je občas dobré volit tak, aby se místo násobení
       dal použít shift... (tzn. treba 16,32 a tak ...)


      výheň