>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Odstraňování neviditelných ploch
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


   Nuže 3d těleso máme, umíme ho zobrazit ať už za pomoci čar nebo
   polygonů. Ale ...ještě to stále není ono ...čímže to je ? V prvé
   řadě tím, že se zobrazují všechny stěny objektu. I ty které nejsou
   viditelné. Jenže jak je odstranit ? Nic jednoduššího :


   Konvexní tělesa
   ^^^^^^^^^^^^^^^
   Stačí pouze ke každému polygonu (tedy stěně) objektu vypočítat
   normálový vektor a úhel, který svírá tento vektor s vektorem
   pohledu. Je-li tento větší než 90o pak se daná stěna nezobrazuje. Je
   li mezi 0 a 90 stěna je viditelná.

   Jak zjistíme úhel ? Jednoduše : ze skalárního součinu vektorů, kdy
   platí :

        uu dot vv =  |v| * |u| * cos α

   Ani není třeba používat šílený a šíleně pomalý fce arccos() ,
   protože víme, že cos(90) = 0 a cos(0) = 1 ...takže se testuje jenom
   jestli je cos mezi 1 a 0 (vcetne).

   Další vylepšení : pokud se vektor pohledu nemění, pak je zcela možné
   vynechat výše uvedený vzorec a testovat jenom jestli je Z souřadnice
   normálového vektoru větší než nula. Když jo ...zobrazujeme.

   Jenže bacha na takovej menší problém - když je úhel hodně blízkej 90
   stupňům, počítač stěnu zobrazí. Jenže nepočítá s perspektivou,
   takže se strana objevuje viditelná ještě dřív, než by měla podle
   perspektivy bejt. Lze to řešit dvěma způsoby :

   1) rozpětí úhlů kdy je stěna viditelná bude menší ..např. 0 až 89
     (to sem si právě vymyslel) ...
   2) a nebo stačí úplně jednoduše spočítat normálový vektor ne z 3D
     polygonu, ale až po tom co byl polygon převeden do 2D.

     Takže něco ve smyslu :

       normál_z = (x3 - x1)(y2 - y1) - (x2 - x1)(y3 - y1)

     Když je normál_z větší než nula, potom zobrazujeme ...

   Konkávní tělesa
   ^^^^^^^^^^^^^^^
   Jojo ... s těma to nikdy neni lehký ...protože se výše uvedená
   metoda nedá použít z jednoho jediného důvodu ... některé strany
   překrývaji jiné a to neseká dobrotu.

   Existuje víc návodů, jak toto řešit :

   • Painter's algorithm

    Ta nejjednodušší (kterou docela rád používám) je, že se vypočítá
    střed každého polygonu (aritmetický průměr všech souřadnic) ty se
    pak setřídí podle velikosti Z - souřadnice (x,y nás nezajímá) a
    pak se podle pořadí zobrazují (nejlépe ozdadu :) ) ... na třídění
    je nejlepší použít quicksort ...ale masochisti můžou jakýkoliv
    jiný třídící algoritmus....

   • Z-buffering

    Ta složitější je Z-Buffering . Je to metoda, která dává docela
    pěkné (vizuálně) výsledky. Velice pěkně řeší problémy průniků
    těles (zkuste to s předešlým algoritmem ;-) )... Jde v podstatě o
    to udělat si pole stejně velké s obrazovkou (není podmínka) a
    nastavit ho na nějaké vysoké hodnoty . Mno a pak jak počítáme
    postupně to, co se bude vykreslovat na screen, tak barvu každého
    bodu, který má menší Z-souřadnici než ten předešlý umístěný v
    bufferu (do bufferu můžeme zapisovat jak Z-souřadnice tak barvu,
    ne ?) zapíšeme do té pozice v bufferu místo toho starého. Pak
    jenom překopírujeme barvy z bufferu na obrazovku.

   No pak se třeba používaj BSP stromy (Binary space partition tree).
   Jsou  obzvláště výhodné, když máte těleso, které se nehýbe a
   pohybuje se jenom viewpoint, nebo zdroj světla. Je založen na bázi
   předešlého způsobu a odstraňuje některé jeho nedostatky. Já s nima
   nedělám, ale až se je naučim, tak o nich něco napíšu.


      výheň