>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Zobrazování polygonů
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


   Problém je následující : máme 4 body a potřebujeme z nich udělat
   polygon .. nejlépe vyplněný nějakou barvou ...

               Okomentovanej polygůnek

   Postup vyplňování polygonu je následující :

    • zjistíme minimální a maximální Y, to znamená odkud kam budeme
     vyplňovat(v našem případě je to Yová souřadnice bodu A a D)
    • smyčka např. for (i=miny;i<=maxy;i++) ... • zjistíme pro každé Y
     kde přímka p začíná a kde končí (tzn. body x1 a x2 na obrazku)

   Ze nevíme jak ? Ale ano ...jen dávat při hodině matyky pozor ...:)

   Víme že každou přímku v 2D lze vyjádřit obecnou rovnicí :
             0 = Ax + By + C
   přičemž body A a B jsou souřadnice normálového vektoru, který lze
   získat následovně :
     • mějme body
       M[x1,y1] a N[x2,y2]
     • uděláme vektor :
       vv = MN = (x2-x1,y2-y1)
     • a "prohodíme" X a Y souřadnice vektoru vv a jednu z nich
      (jakoukoliv) vynásobíme (-1)
     • takže obecně :
       vv(a,b) ==> nvv(-b,a) nebo nvv(b,-a) ,
      kde nn je normál.

   Takže naše rovnice pro vektor uu:
       uu = AB= (x2-x1,y2-y1)
       nuu =  (y1-y2,x2-x1) -> (normál vektoru uu)
   by vypadala :
       0 = (y1-y2) * x + (x2-x1) * y + c

   Jak získáme c ? Akorát dosadíme do této rovnice nějaký bod ležící na
   přímce, např. bod A[xa,ya] (klidne i B) ... po úpravách dostaneme
   rovnici :

       0 = (y1-y2)*xa + (x2-x1)*ya + C
       C = -(y1-y2)*xa - (x2-x1)*ya

   a C dosadíme do původní rovnice

       0 = (y1-y2)*x + (x2-x1)*y - (y1-y2)*xa - (x2-x1)*ya;

   a po vytknutí máme kompletní rovnici

       0 = (y1-y2)(x-xa) + (x2-x1)(y-ya),

   z čehož potřebujeme získat x ...

           (x2 - x1) (y - ya)
       x = -------------------------  - xa
              (y1-y2)


   Cool, ne ? No a takhle dopočítáme i bod x2 (viz. obr. výše).

     • a posledním bodem je nakreslit horizontální lajnu z bodu x1 do
      bodu x2 oboje ležící na stejné Y.
     • dále je třeba v algoritmu zjišíovat jestli na dané Y leží bod
      x1 na úsečce AD, nebo až na úsečce DC ... ale to je jenom
      otázka podmínek.


      výheň