>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   OFF formát (Object file format)
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


   Pokud jste shlédli předešlý způsob, jak zapisovat koordináty,
   zjistili jste, že je to úúúúplně nechutný (ale pro začátek postačí).

   Pro další práci bude třeba jiný formát dat. Zvolil jsem OFF, protože
   je naprosto jednoduchý, dá se snadno modifikovat, a stejně se z něj
   dá udělat předešlý způsob zápisu.

   Kostra vypadá asi takhle :
      • výčet souřadnic
      • výčet stěn
      • info  - počet hran,
           - výčet hran s odkazem do výčtu souřadnic,
           - barva,
           - textura,
           - typ stínování,
           - ...

   Mno - bude lepší, když sem zkusim "includnout" nějakej .INC fajl ve
   stylu OFF ... !

    • počet vrcholů
       Nvertices = 8;
    • výčet vrcholů
       vertex:array[0..Nvertices-1,0..2] of longint = (
           (50, -50, -50),
           (-50, -50, -50),
           (-50, 50, -50),
           (50, 50, -50),
           (50, -50, 50),
           (-50, -50, 50),
           (-50, 50, 50),
           (50, 50, 50)
           );
    • počet stěn
       Nfaces = 6
    • výčet stěn - ty čísla tam sou odkazy do seznamu vrcholů
       faces:array[0..Nfaces-1,0..3] of byte=(
          (1, 2, 3, 0),
          (1, 0, 4, 5),
          (2, 1, 5, 6),
          (3, 2, 6, 7),
          (0, 3, 7, 4),
          (7, 6, 5, 4)
          );

   A jak se to dá převést do tradičního systému popisu objektu ?
   Vezmete první polygon, a z něho ty čtyři čísla (tedy 1,2,3,0) a
   tudíž vezmete souřadnici č.1 ze seznamu nahoře, pak 2 pak 3 a
   nakonec nultou ... a máte první polygon. Zbytek taky tak.

   Zrovna v tomhle INC fajlu nejsou věci jako barva,info o textuře a
   nelze se vůbec bavit o tom, že by polygon měl více nebo méně hran
   jak 4. Prostě je to INC šitej na míru jednodušší operaci s 3D
   objektem.


      výheň