>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Polygony
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


   Polygon je nějaká oblast, definovaná několika (nejméně dvěma)
   vektory.

          / A
         /           // polygon je rovnoběžník
        /             stačí tedy 2 vektory a jeden bod
       / vv
     B /              // pokud by se doplnily zbývající
      \          D       2 strany, vznikl by bod D tam,
       \               kde jsem ho +- naznačil
        \
         \ uu
          \
           \
            \ C

    vv = A-B
    uu = C-B
    D = vv + uu           // D je součet vektorů uu a vv


   Samozřejmě je také možné definovat polygon jako skupinu 4 (nebo
   více) bodů, představujících vrcholy, které je dobré značit ve směru
   hodinových ručiček. Proč, k tomu se dostaneme později ...


      výheň