>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Rotace v 3D
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


   Platí vlastně ty samé vzorce, které platí pro rotaci v 2D, neboť se
   vždy rotuje jen kolem jedné osy. Rotujeme-li něco kolem osy X mění
   se tedy jen Y a Z a X zůstává konstantní - viz následující obrázek.

                 Zase rotace 

   Kružnice naznačuje možnou polohu bodu P'[x',y',z'], který bude
   obrazem rotovaného bodu P[x,y] o jakýkoliv úhel v intervalu <0,2π>.
   Takže se vlastně jedná o 2D rotaci v případě, že rotujeme bod kolem
   jedné osy. Platí tedy vzorec z první části :

               x'= x*cos α - y*sin α
               y'= x*sin α + y*cos α,

   s tím, že bude X vlastně Z a Y zůstane. Dostaneme tedy :

               z' = z*cos α - y*sin α
               y' = z*sin α + y*cos α

   Ale co když chceme rotovat kolem všech os ? Nic nemožného ... stačí
   se jenom podívat na 3D systém z pohledu osy kolem které právě
   rotujeme ... Většinou se používá pořadí rotací X,Y,Z ... Mějme tedy
   bod P[x,y,z], který chceme rotovat okolo všech tří os X,Y,Z o úhly
   α,β,τ :

      - okolo X
        pom = z*cos α - y*sin α
        y  = z*sin α + y*cos α
        z  = pom
      - okolo Y
        pom = x*cos β - z*sin β
        z  = x*sin β + z*cos β
        x  = pom
      - okolo Z
        pom = x*cos τ - y*sin τ
        y  = x*sin τ + y*cos τ
        x  = pom

   Samozřejmě je možno definovat α=β=τ ; potom rotujeme kolem všech tří
   os o stejný úhel .


      výheň