>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Fixed-point
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Fixed point je geniální způsob, jak se vyhnout zdlouhavým operacím v
   plovoucí čárce. Jde v podstatě o to, vynásobit číslo, se kterým
   budeme pracovat dostatečně velkou konstantou tak, aby poskytovala
   dostatek námi požadované desetinné přesnosti, poté s ním pracujeme a
   pak, když potřebujeme použít reálnou hodnotu, vydělíme ho zase tou
   konstantou. V praxi se pak pro násobení používají SHL a pro dělení
   SHR.

   Zkusím příklad - klasický interpolovací algoritmus barev po lajně
   (Gouraud):

   Floating-point
   ^^^^^^^^^^^^^^
      procedure Interpoluj (X1,X2,Y,Barva1,Barva2:nejakej_typ)
       var step:real;
         actua:real;
         ofs,i:word;
       {
        step = (Barva2-Barva1)/(X2-X1);
        actua = Barva1;
        ofs  = (Y << 8) + (Y << 6);
        for i = X1 to X2 do
        {
         mem[seg:ofs+i] = round(actua);
         actua = actua + step;
        }
       }

   Fixed-point
   ^^^^^^^^^^^
      procedure Interpoluj (X1,X2,Y,Barva1,Barva2:nejakej_typ)
       var step:word nebo longint;
          actua:    - " -      ;
          ofs,i:word;
       {
        step := ((Barva2-Barva1)*256) DIV (X2-X1);
                      /*A je to fixed point !*/
        actua := Barva1;
        ofs := (Y << 8) + (Y << 6);
        for i = X1 to X2 do
        {
         mem[seg:ofs] := actua DIV 256;
         actua := actua + step;
        }
       }

   Fixed-point-more-optimised
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      procedure Interpoluj (X1,X2,Y,Barva1,Barva2:nejakej_celoc_typ)
       var step:word nebo longint;
         actua:    - " -      ;
         ofs,i:word;
       {
        step := ((Barva2-Barva1) << 8) DIV (X2-X1);
                    /*rychleji a rychleji :)*/
        actua := Barva1;
        ofs := (Y << 8) + (Y << 6);
        for i = X1 to X2 do
        {
         mem[seg:ofs+i] := actua >> 8;
         actua := actua + step;
        }
       }

   A teď ASM - algoritmus je optimalizován POUZE na fixed-point a
   párování instrukcí pro CPU Pentáč :

     In :  BX = X1
         CX = X2
         AH = C2     // barva v bode X2
         AL = C1     // barva v bode X1
         DI = Y
      Code:
         ...
         Sub   cx, bx
         Mov   si, ax     ; v pohodě

         Sub   ah, al
         Xor   dx,dx     ; taky

         Xor   al, al
         Div   cx       ; ne - div neni jednoduchá
                     instrukce
         Xchg  ax, dx
         Mov   ax, di     ; Ne - čtení po zápisu (nelze)
         Shl   ax, 8
         Shl   di, 6     ; pohoda

         Add   ax, bx
         Mov   bx, si     ; o5 párujeme

         Add   di, ax
         Mov   bx, si     ; není problém

         Shl   bx, 8     ; hmmm ? zbyla sama ? možná, že
                     tam kompiler (nebo my) hodí
                     NOP :-)

         @loop:
          Mov   al,bh
          Mov   [di],al   ; párkujeme

          Inc   di
          Add   bx,dx    ; znova

          Dec   cx
         jnz short @loop    ; a zase

   Tyto algoritmy jsou pouze ukázkové - nezaručuji funkčnost, protože
   bylo použito fixed-point 8.8 a Xové souřadnice by mohly hravě
   "přetéct" (a navíc jsem ten algoritmus nezkoušel :-] ).

   V praxi se nejčastěji používají tyto kombinace fixed-point :

  +------+-----------+-----------+---------+-------------+---------------+
  |typ  |  Celá  |  Deset. |     |       |        |
  |FixPnt|  část  |  část  | 22/7 ** |  Přesnost |  Odchylka  |
  +------+-----------+-----------+---------+-------------+---------------+
  | 8.8 |    256 |    256 |   805 | 3.14453125 | -0.001674107 *|
  |10.6 |   1 024 |    64 |   201 | 3.140625  | 0.002232142 |
  |6.10 |    64 |   1024 |  3218 | 3.142578125 | 0.000279017 |
  |16.16 |  65 536 |  65 536 | 205970 | 3.142852783 | 0.000004359 |
  |24.8 |16 777 216 |    256 |   805 | 3.14453125 | -0.001674107 *|
  |8.24 |    256 |16 777 216 |52728393 | 3.142857134 | 8.85 x 10-3 |
  +------+-----------+-----------+---------+-------------+---------------+

   * Hodnota je větší v důsledku zaokrouhlování při převádění real na
     fixed
   ** Pro příklad bylo  použito "náhodného" zlomku 22/7, což je
     3.142857143. Tento sloupec ukazuje, jak vypadá zlomek 22/7
     ve fixed-point.

   Samozřejmě Vám nikdo nezakazuje více exotické kombinace jako 2.30 ,
   nebo 22.10 a tak. Záleží čistě na tom, jak velkou přesnost
   potřebujete, ale je třeba odhadnout rozsah celé části tak, aby vám
   ta celá část "nepřetekla" (overflow).


      výheň