>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Optimalizace obecně
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Existují obecná pravidla optimizování pro 486 a Pentáč.
   Tady jsou :
      Snažte se mít co nejvíc proměnných v registrech. Pamět je
       pomalá záležitost a přístup do ní procesor hrozně zdržuje.
      "Zarovnávání" dat a kódu na sudé adresy (memory align).
       Nejrychlejší přístup je po 4 bytech (dword).
      Vyhněte se používání reálných čísel. Fixed-point aritmetika
       poskytuje dostatečnou přesnost i pro malá čísla - záleží jak
       velkou zvolíte desetinnou část.
      Nepoužívat instrukci LOOP. Nahraďte ji raději kombinací
       DEC/JNZ
      Omezit instrukce OUT/IN. Například v módech X, kde je nutno
       přepínat bitové roviny je lepší udělat si "bafr" pro každou
       bitovou rovinu a poté je "nafrkat" do paměti.
      Používat SHR/SHL/LEA místo násobení/dělení
      A vůbec - nepoužívat složitější matematické funkce - jsou
       strašně pomalý - je lepší udělat si v paměti pole a do něho
       předpočítat nějaké ty údaje. Platí to hlavně pro Sin, Cos a
       vůbec goniometrické funkce, Sqrt, mocniny na n-tou a tak ...
      Násobení konstantou v cyklu nahradit aritmetickou posloupností


      výheň