>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Textury na 3D polygony
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Zde musím poděkovat Robertu Schmidtovi (Robert@stud.unit.no), který
   napsal takový krátký pokec o jedné z mnoha metod mapování textur,
   kterou  bych teď asi trochu přiblížil, neboť je jednoduchá a
   pochopitelná (ne že by ostatní nebyly)...

   Textury jsou vlastně malé (není pravidlo) bitmapy, které se "nalepí"
   na 3D polygon. Tento pak vypadá daleko realističtěji (viděli jste
   Dooma ? - když se rozhlédnete okolo, všude jsou textury), než pouhé
   stínování jednobarevných polygonů (představte si Dooma bez textur)
   ...

              Je libo obrázek ? Tady je !

   No jak vidíte, snažil jsem se :) ... Ale z5 k obrázku - následuje
   komentář :
     pp - je vektor táhnoucí se z počátku souřadnic do bodu, který
         právě
     bb - je vektor vedoucí z počátku do jednoho z vrcholů polygonu
     ss - je vektor jdoucí z počátku do bodu na obrazovce, a je
         součástí vektoru pp. Tento vektor má tedy souřadnice
         [ssx,ssy,ssz] a souřadnice ssx resp. ssy by měly být v
         rozmezí 0-319 resp. 0-199. Z souřadnice je libovolná a
         odpovídá  vzdálenosti  obrazovky  od  oka  (viz  3d
         transformace).
     uu - je jeden ze dvou vektorů ohraničujících polygon
     vv - to samý jako uu
     a*uu, b*vv - vyžadují trochu více vysvětlení - hodnoty a&b by
         měly být vždycky mezi 0 a 1 - pokud vede vektor pp do
         polygonu.  Jsou  to  tedy relativní souřadnice bodu
         náležícího  polygonu. No a úplné souřadnice získáme
         vynásobením velikostí vektoru (neboť jsme je vlastně
         předtím tímto vydělili - proč, ukážu za chvíli...)

   Hlavní myšlenkou tohoto algoritmu je najít pro každý vektor ss čísla
   a&b, která představují bod v polygonu. Dojdeme k tomu matematickou
   úvahou :

   Vektor pp je definován jako :

        pp = bb + a * uu + b * vv    (vyplývá z obrázku)

   No a jak jste jistě postřehli, je vektor pp prodloužením vektoru ss.
   Lze tedy napsat :

        pp = k * ss

   Dosadíme-li do první rovnice získáme :

        k * ss = bb + a * uu + b * vv  ,

   Což se dá samozřejmě coby parametrická rovnice přímky rozepsat jako:

        k * ssx = bbx + a * uux + b * vvx
        k * ssy = bby + a * uuy + b * vvy
        k * ssz = bbz + a * uuz + b * vvz

   No a máme 3 rovnice a 3 neznámé, takže co nám chybí ?
            ....trying to computing ...

   Vzhledem k tomu, že jsem tvor strašně línej, nechal jsem to za sebe
   spočítat MathCad (neni úplně blbej, i když to tak na první pohled
   vypadá. Dnes mohu zodpovedne prohlasit, ze NEJLEPCI matyematickej
   program je MAPLE). Takže finální výsledky :


  (vvy*bbz-bby*vvz)*ssx + (vvz*bbx-bbz*vvx)*ssy + (vvx*bby-bbx*vvy)*ssz
a = ------------------------------------------------------------------------
  (uuy*vvz-vvy*uuz)*ssx + (uuz*vvx-vvz*uux)*ssy + (uux*vvy-vvx*uuy)*ssz


  (bby*uuz-uuy*bbz)*ssx + (bbz*uux-uuz*bbx)*ssy + (bbx*uuy-uux*bby)*ssz
b = -------------------------------------------------------------------------
  (uuy*vvz-vvy*uuz)*ssx + (uuz*vvx-vvz*uux)*ssy + (uux*vvy-vvx*uuy)*ssz


   Docela dobrý rovnice, ne ???
   Abych neodběhl od tématu ... co teď s tím a&b ? No nic jednoduššího
   než je vynásobit velikostma textury (bitmapy), kterou máme někde v
   paměti schovanou. A vzhledem k tomu, že tyhle čísla jsou mezi 0 a 1,
   tak se nám tam ta bitmapa krásně nalepí.

   Takhle by to mohlo vypadat v programu :

     for y:=0 to 199 do
     for x:=0 to 319 do
      {
       výpočet a&b ;
       if (a>=0) and (a<1) and (b>=0) and (b<1) then
       putpixel(x,y,bitmapa[a* bmp_size, b*bmp_size]);
      }

   Tenhle příklad se ale hodí akorát tak na vyzkoušení, neboť není
   _vůbec_ optimalizován.
   Co by se na něm dalo vylepšit ?
      nepočítat a&b pro všechny body na obrazovce, neboť ne všechny
      náleží polygonu (viz vyplňování polygonů)
      všechno co se nemění dát do konstant a počítat mimo smyčku

   Nevýhoda této metody je to, že na jeden pixl připadá minimálně jedno
   dělené, což sice není katastrofa, ale v složitějších algoritmech
   nebo scénách to může brzdit.


      výheň