>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Phong illumination model
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   V každém pokecu o phongu najdete asi takovou hlášku :
   But you must distinguish between Phong shading model and Phong
   illumination model.
   Já si myslim, že je to zbytečný a navíc když se kouknete na vzorec,
   je absolutně jasný, co je co. Co je podle mě důležitý, je to, že PIM
   nedává BARVY (tj. složky R,G,B nebo číslo barvy v DAC) ale
   INTENZITY.

   Nejjednodušší cesta, jak PIM využít, je vypočítat si do pole o
   rozsahu 0-90 intenzity pro jednotlivé úhly, a pak, když nám z Phong
   shading modelu vyjde úhel mezi pseudonormálovým vektorem a vektorem
   světla, tak nepoužijeme tuhle hodnotu k výpočtu barvy (jako u
   Gourauda), ale odkážeme se pomocí ní do pole intenzit a použijeme
   hodnoty z tohodle pole.
   Pozor na jednu věc - intenzita v žádném případě nemusí být od 0-1
   jako cos(úhel), takže je možno hravě překročit limit barev, které
   jsme tělesu vlastně chtěli dát. Pokud máte poté lineárně nastavenou
   paletu, není problém podle intenzity přepočítat lineární barvu na
   Phongovou.

   Vzoreček uvedu s anglickými termíny protože nevim přesné překlady a
   nechci to mrvit.

    Intenzita = Iambient + Idiffuse + Ispecular

   A teď vysvětlení :
     Iambient - intenzita bodu, na který světlo nedopadá přímo
     Idiffuse - intenzita objektu jako taková
     Ispecular - intenzita bodu na který přímo dopadá světlo

   Vzorec se dá přepsat

     I = specular + diffuse*cos(x) + specular*cos^shiness (x)

   (to poslední je opravdu mocnina - jako třeba cosn(x) ... jeste
   slovy - pro jistotu: kosinus umocnen na shiness z (x) :-)

   Co znamenaj ty všechny parametry ?
     x je úhel pod kterým světlo dopadá(x má tedy rozsah od 0 do 90)
     shiness je stupeň "blyštivosti" objektu - jde prostě o to, jak
      hodně bude světlo soustředěné, jestliže dopadá na objekt přímo.


      výheň