>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Phong shading model
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


   Předem si přečtěte text o Gouraudu. Je sice poněkud zmatenej, jenže
   Phong je založenej na Gouraudu, takže se bez toho nehnete.

   Mno ... zatimco jsme v Gouraudu interpolovali mezi barvama, v Phongu
   je to poněkud složitější (ale zase dává realističtější výsledky) - v
   Phongu interpolujeme pouze pseudonormály . Prostě pro každý bod
   dostaneme jeden normálový vektor, tedy pseudonormál.Mno a potom
   uděláme skalární součin tohodle pseudonormálu s vektorem světla,
   vyjde nám intenzita, vynásobíme jí počtem barev a případně posuneme.

   Postup :
     výpočet normálů v objektu
     výpočet pseudonormálů pro vrcholy
     interpolace mezi pseudonormály ve vrcholech
     interpolace předešlých pseudonorm. podél scanline
     teď jsme získali pro jeden bod jeden pseudonormál
     intenzitu vypočítáme skalárním součinem pseudonormálu s
      vektorem světla
     barvu vypočítáme vynásobením intenzity počtem barev


      výheň