>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Rotace v 2D
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Transformační rovnice jsou úplně jednoduché a dají se při troše
   štěstí odvodit. Máme-li např. bod p [x,y] tak jeho obraz
   p'[x',y'] orotovaný o α bude :

        x'= x*cos α - y*sin α
        y'= x*sin α + y*cos α

   Jednoduché, ne ? Teď jak jsem na to přišel :
   Ná obrázeku by to vypadalo takhle:

               Rotace kolem jedný osy

   Pár základních věcí - jen se podívat na matyku (myslim prvák nebo
   druhák):
        y = sin θ
        x = cos θ
        y' = sin π
        x' = cos π
        cos (α+β) = cos α * cos β - sin α * sin β
        sin (α+β) = sin α * cos β - cos α * sin β
   Takže dál:
      protože π = θ+α tak můžeme napsat :
        y'= sin (α+θ)
        x'= cos (α+θ)
      ale protože máme vzorce můžeme to rozepsat jako :
        cos (α+θ) = (cos α * cos θ) - (sin α * sin θ)
        sin (α+θ) = (sin α * cos θ) + (cos α * sin θ)
      no a pak "něco" nahradíme výrazy:
        x' = cos (α+θ)  ,  y = sin θ  , x = cos θ
      a dostaneme :
        x' = x * cos α - y * sin α
      a pro y' to samý .... easy , not ?


      výheň