+----------------+
                |CÉČKOVÉ ZDROJÁKY|
                +----------------+

      Ing. Aleš Zíka se zamyslel nad mými zdrojáky k seriálu
   naprogramujte  si vlastní DEMO a převedl je do Céčka. Od příště už
   budou zdrojáky vždy dva. Pascal i Céčko.
      Aleš  k  tomu  napsal  své úvodní slovo, které vám tu
   předhazuji...

      Seriál Naprogramujte si vlastní demo mě velice zaujal, a chtěl
   jsem všechny příklady prakticky vyzkoušet. Pascal ale ovládám pouze
   pasivně a v současné době se začínám stále více věnovat jazyku
   C/C++, proto jsem všechny demonstrační programy přepsal do tohoto
   jazyka. A asi by byla škoda, aby se tím zbytečně zabývalo více lidí,
   tak jsem se rozhodl výsledky svého úsilí zveřejnit jako přílohu k
   tomuto seriálu.
      Všechny předvedené programy jsem odladil na překladači Borland
   C++, verze 3.1. Překládám sice plusplusovou variantou překladače,
   ale zatím jsem nepoužil žádné objektové konstrukce, takže by nemělo
   mít problémy ani normální céčko, taktéž s jinými parametry by neměly
   být problémy, vše jsem překládal v modelu Small a pokud je potřeba
   vzdálený ukazatel, definuji ho explicitně. Komentáře jsem převzal
   z originálních příkladů, kde jsem cítil potřebu, doplnil jsem ještě
   vlastní.
      Na závěr bych ještě rád upozornil, že v céčku jsem dost
   začátečník, takže moje výtvory mohou obsahovat prapodivné konstrukce
   nebo dokonce závažné chyby, které se neprojevily jen náhodou. Proto
   pokud tam cokoliv objevíte, neváhejte a křičte. Pokud by se někdo
   chtěl  spojit  přímo  se  mnou,  tak  jsem  na  adrese
   unicode@cb.bohem-net.cz

                    Ing. Aleš Zíka, Pelhřimov
                    unicode@cb.bohem-net.cz

   /* Demonstracni program k prvnimu dilu kursu */

   #include <mem.h>    // pro fci _fmemset()
   #include <conio.h>   // kbhit(), getch(), clrscr()
   #include <stdlib.h>  // random()
   #include <stdio.h>   // printf()

   // #define VIDEO_ARRAY
   // Odkomentovanim predchozi radky, se zmeni definice
   // ukaztele na videopamet.

   #ifdef VIDEO_ARRAY

   typedef char V_ARR[200][320];

   V_ARR _seg *VGA = (V_ARR _seg*)0xA000;

   /* Ukazatel do videopameti neni definovan jako prosty ukazatel
   na retezec, ale jako ukazatel na pole s dimenzemi odpovidajicimi
   rozmerum obrazovky, to nam pozdeji ve fci MEMPutpixel() vyrazne
   zprehledni zapis na obrazovku. */

   #else

   char _seg *VGA = (char _seg*)0xA000; // ukazatel na seg videopameti

   #endif

   /* Pri primem pristupu do videopameti budu dost casto pouzivat
   ruzne  spinave  triky s pretypovavanim integeru na ukazatel a
   pretypovavanim mezi ruznymi typy ukazatelu. Nejsem v teto oblasti
   prilis silny v kramflecich, predlozeny tvar je vysledkem slozitych
   experimetu, koncicich zpravidla zasekem pocitace, proto uvitam
   jakoukoli radu zkusenejsiho ceckare. Klidne mi vynadejte, ze takovou
   prasarnu jste za cely zivot nevideli, ja se neurazim, neni ostuda
   nepoucenym byti, ale je ostuda nepoucenym zustavati. */

   void Readkey()
   // Ceka na stisk klavesy
   // nahrazuje stejnojmennou pascalskou proceduru.
   {
    while (!kbhit())           // cekam na klavesu
     ;
    if (getch() == 0)          // vyberu ji z bufferu
     getch();              // pri rozsirenem kodu
   }

   void SetMCGA()
   // Tato fce zapne mod 320x200x256.
   {
    asm mov  ax, 0x13
    asm int  0x10
    }

   void SetText()
   // Zapnuti textoveho modu.
   {
    asm mov  ax, 0x3
    asm int  0x10
   }

   void Cls(unsigned char Col)
   // Maze obrazovku zadanou barvou.
   {
    _fmemset(VGA, Col, 64000);
    // Cistejsi tvar by byl s explicitnim pretypovanim:
    // _fmemset((void far*)VGA, (int)Col, 64000);
   }

   void INTPutpixel(int X, int Y, unsigned char Col)
   // Kresli bod pomoci INT.
   {
    asm mov  ah, 0xC       // sluzba 0xC
    asm mov  al, [Col]      // barva do AL
    asm mov  cx, [X]       // souradnice x do CX
    asm mov  dx, [Y]       // souradnice y do DX
    asm mov  bx, [1]       // BX = 1
    asm int  0x10        // a vyvolame preruseni 0x10
   }

   void TestINTPutpixel()
   // Test kresleni bodu pomoci preruseni.
   {
   int loop1, loop2;
    for (loop1 = 0;loop1 <= 319; loop1++)
     for (loop2 = 0; loop2 <= 199; loop2++)
      INTPutpixel(loop1, loop2, random(256));
    Readkey();
    Cls(0);
   }

   void MEMPutpixel (int X, int Y, unsigned char Col)
   // Kresleni bodu primym zapisem do videopameti.
   {

   #ifdef VIDEO_ARRAY

    (*VGA)[Y][X] = Col;
      /* Diky definici ukazatele jako ukazatele na dvourozmerne
   pole, nyni nemusime prepocitavat souradnice obrazovky, ale obrazovka
   se chova jako virtualni dvourozmerna matice a my primo prirazujeme
   jejim prvkum - pixelum. Jedinou drobnou komplikaci je, ze je zde
   otoceno poradi souradnic Y, X oproti beznym zvyklostem, vyplyva to
   ze zpusobu implementace vycerozmernych poli v C, mozna ale nekdo
   prijdete na to, ja to jednoduse obejit - nevahejte, NAPISTE!! */

   #else

    VGA[X + Y * 320] = Col;

   // Opet lze napsat i jinak:
   // *(VGA + (char near*)(X + Y * 320)) = Col;

   #endif

   }
   void TestMEMPutpixel()
   // Nahodne zaplneni obrazovky pomoci MEMPutpixel.
   {
    int loop1, loop2;

    for (loop1 = 0;loop1 <= 319; loop1++)
     for (loop2 = 0; loop2 <= 199; loop2++)
      MEMPutpixel(loop1, loop2, random(256));
    Readkey();
    Cls(0);
   }

   void main(void)
   // HLAVNI PROGRAM
   {
    clrscr();
    printf ("Pockam na klavesu, smazu obrazovku,\n");
    printf ("pockam na klavesu,\n");
    printf ("smazu znova obrazovku, ale jinou barvou,\n");
    printf ("pockam na klavesu,\n");
    printf ("naplnim obrazovku nahodnym vzorkem.\n");
    printf ("Poprve pomoci INT,\n");
    printf ("podruhe primym zapisem do videopameti.\n");
    printf ("Mezi obema pockam na klavesu.\n");
    printf ("Na zaver znovu zapnu textovy mod.\n\n\n");
    printf ("Zmackni klavesu a jedem ...");
    Readkey();

    SetMCGA();
    Cls(32);
    Readkey();
    Cls(90);
    Readkey();
    TestINTPutpixel();
    TestMEMPutpixel();
    SetText();
   }


      výheň