+-----------------------------------+
           |Dnešní téma budou hrátky s paletou.|
           +-----------------------------------+


                Co je to paleta?

      Nejprve se musíme vrátit na základní školu do hodiny fyziky.
   Probíráme  zrovna optiku. Něco co se jmenuje skládání barev.
   Zjistíme, že jakoukoliv barvu můžeme získat smícháním tří základních
   barev: červené, zelené a modré. Podle toho kolik, které barvy
   přidáme, získáme barvu výslednou. Takže bílá, jsou všechny tři barvy
   naplno, šedá jsou všechny tři napůl. Zelená bude třeba zelená naplno
   a ostatní dvě vůbec. Fialová bude modrá a červená naplno, zelená
   vůbec, atd... Anglicky je červená - RED, zelená - GREEN a modrá je
   BLUE. Zkratka pro tento způsob kódování barvy je RGB.

      Jenomže představte si, že si mám pro každý bod pamatovat ty
   tři barevné složky, každou v rozsahu 0-255, to jsou tři bajty na
   bod. Bodů jak jsme si řekli minule je 64000, takže 64000*3=192000
   bajtů, to je přes čtvrt mega, to se ještě dá, ale co vyšší
   rozlišení, nárok na paměť roste. Udělalo se to tedy jinak. Máme
   paletu 256 barev. Barvy jsou číslovány od 0 do 255. Pro každou barvu
   z této palety si můžeme nadefinovat RGB, tedy tři bajty, jeden pro
   R, druhý pro G a třetí pro B. Ve skutečnosti to není celý bajt. Je
   to vlastně 6 bitů.

     Intenzita pro každou ze základních barev je v rozsahu 0-63. Máme
   tedy pro každou základní barvu možnost nastavit 64 stupňů jasu. to nám
   dává celkem 64*64*64=262144 barev. Ovšem na obrazovce můžete mít pouze
   256 z nich, které to budou záleží jen na vás. Pro každý bod si potom
   zapamatujeme, kterou barvu z palety používá. Stačí nám tedy pro každý
   bod bajt. Při kreslení bodu, který ma barvu 15 se potom v paletě najde
   pro barvu 15 její nastavení RGB. A touto barvou se bod vykreslí.

      Jestliže změníme RGB nastavení pro některou z barev. Změní se
   okamžitě i barva všech bodů, které tuto barvu používají. Toho se
   využívá při programování efektu, kterému se říká rotace palety.
   Můžete si také nastavit pro všechny barvy palety stejnou barvu, pak
   ať kreslíte jakoukoliv barvou, všechny body budou vypadat stejně,
   změníte-li nastavení jedné barvy, změní se pouze ty body, které
   danou barvu používají.

        Jak zjistit pro danou barvu její RGB nastavení?

      Vrazím na port 3C7h číslo barvy a z portu 3C9h si postupně
   přečtu uroveň pro R, G, B. V pascalu to vypadá takto:

   Procedure GetPal(ColorNo : Byte; Var R,G,B : Byte);
   Begin
    Port[3c7] := ColorNo;
    R := Port[3c9];
    G := Port[3c9];
    B := Port[3c9];
   End;

          Jak nastavit RGB hodnoty pro danou barvu?

      Taky jednoduchá věc. Vrazím číslo barvy na port 3C8h a pak
   zapisuji na port 3C9h postupně hodnoty R, G, B. Opět ukázka v
   pascalu.

   Procedure Pal(ColorNo : Byte; R,G,B : Byte);
   Begin
     Port[3c8] := ColorNo;
     Port[3c9] := R;
     Port[3c9] := G;
     Port[3c9] := B;
   End;

      Po načtení, nebo uložení barvy do palety se automaticky zvyší
   vnitřní počítadlo, takže dalším čtením získáte RGB pro další barvu,
   nebo dalším zápisem další barvu nastavíte. Chcete-li si tedy uložit
   celou paletu do pole...

   type barva = record
           R, G, B : byte;
          end;

   Procedure NactiPal (var Pole : array of barva);
   var
     Citac : byte;
   begin
     Port[3C7] := 0;        {Zacinam barvou cislo 0}
     for Citac := 0 to 255 do    {Tolik je barev v palete}
     begin
      Pole[Citac].R := Port[3C9];
      Pole[Citac].G := Port[3C9];
      Pole[Citac].B := Port[3C9];
     end;
   end;

      Takže na závěr si ukážeme efekt fadeout. Česky bych to nazval
   stmívání. Postupně pro každou barvu zjistím v paletě její RGB
   nastavení a o kousek ji stmavím. Procházím barvy pořád dokola, až
   jsou všechny nastaveny na černou. bílá má RGB 63,63,63. Víc to
   nejde, takže stačí maximálně 63 průchodů.

               Tady je Pascal 
               Tady je Céčko 

      Na různých počítačích bude tento efekt různě rychlý. Zpomalte
   si ho změnou parametru příkazu delay.

      Efektnější by bylo nejdříve načíst celou paletu, provést její
   analýzu a pak jednotlivé RGB složky stmavovat tak, aby všechny došly
   na nulu současně. Tedy některou barvu ztmavovat rychleji, některou
   pomaleji. Teď mě napadá, že analýza by nebyla nutná,stačí doplnit
   program o jednoduchý vzoreček. Neodečítat jedničku, ale různé číslo,
   které je dáno vzorcem.

      Já vím lenost.... Dobře napíšu to sem, takže zkuste to takto.

        if R > 1 then R := R - Trunc (R/(64-Citac));
        if G > 1 then G := G - Trunc (G/(64-Citac));
        if B > 1 then B := B - Trunc (B/(64-Citac));


      Pokud se se mnou budete chtít spojit máte dvě možnosti:
                FIDO a internet.

          Moje fidonetí adresa je 2:421/59.
          A internetí je: SysOp@pizi.fido.cz

    Jó a taky mám vlastní WWW stránku, kde jsou všechny tyhle texty,
               které píšu i do VÝHNĚ.
          www.geocities.com\SiliconValley\Park\8209

               Čaute příště PIŽI


      výheň