Něco málo a CMOS aneb heslo do Setupu

    Jak asi jistě všichni víte CMOS je 64 bytů velká paměť s velmi
   malou spotřebou. Proto může být napájena baterkou a běžet, i když je
   počítač bez přísunu energie. Jsou tam uložena různá důležitá data
   (viz. tabulka)

   +----------------------------------------------------------------------+
   |             Struktura paměti CMOS            |
   +----------------------------------------------------------------------+
                            
   00H-0dH použito hodinami reálného času
   0eH   stavový byte POSTu
   0fH   stavový byte spadnutí (shutdown)
   10H   typ mechaniky      -----+
   11H   rezervováno          |
   12H   typ hard disku        |
   13H   rezervováno          +-> konfigurační záznam chráněný
   14H   byte vybavení         |  kontrolním součtem (10H-20H)
   15H-16H velikost základní paměti   |
   17H-18H přídavná paměť nad 1M     |
   19H   typ hard disku 1 ( > 15)   |
   1aH   typ hard disku 2 ( > 15)   |
   1bH-2dH rezervováno       -----+
   2eH-2fH místo kontrolního součtu paměti CMOS adres 10H až 20H
   30H-31H přídavná paměť nad 1M
   32H   století v BCD (např. 19H)
   33H   různé
   34H-3fH rezervováno

    Ale jak jste si jistě všimli není zde ani zmínka o uložení hesla.
   Že by nebylo uloženo v CMOSce? Ale když ne tam, tak kde tedy? Nikde
   jinde být nemůže. A to, že v této tabulce není, není moje chyba,je to
   chyba literatury. Nikde se o heslu v CMOS nedočtete (alespoň já jsem
   se nedočetl). Takže, kde ho najít. Logicky jsem uhodl, že budou v
   místech označených jako rezervováno. Jelikož má heslo 6 znaků, musí
   být buď v oblasti 1bH - 2dH nebo v 34h - 3fh. Myslel jsem si, že
   bude uloženo v té první, protože je kontrolováno CheckSumem. Napsal
   jsem si prográmek, který čte CMOS. (je to v Plácalu abyste tomu
   rozuměli.)

   Var c,d:byte;
   begin
    Writeln('Vypis CMOS');
    for c:=0 to 3f do
    begin
    asm
     mov al,c
     out 70h,al
     in al,71h
     mov d,al
    end;
    write(d:3,'; ');
    end;
    writeln;
   end.

   Několikrát jsem změnil heslo a zjistil jsem, že se mění byty od 37h
   do 3f(tedy v místě o kterém SYSMAN píše, že si tam můžete zapsat co
   chcete!). Pokusil jsem se zjistit, jak jsou šifrovány, ale nepodařilo
   se to. Nu což musel jsem použít silnější kalibr. Prostě jsem tu část,
   ve které je uloženo heslo, přepsal tak, aby vypadala jako bez něho.
   A opravdu, už to fungovalo. Tady máte prográmek, který vám to heslo
   vymaže. (Upozornění: funguje jistě jen na AMIBIOS 1992, na jiných
   může CMOSku rozladit, takže si radši tu původní uložte. Budete-li ale
   postupovat podle tohoto návodu, můžete si program jednoduše přepsat.)

                                   HIPP


      výheň