-[]- Stíny smrti -[]-

     Ostří Balgardova meče se Warzorovi zalesklo v rukou. Podíval se
   Gortogovi do očí a mohutnou ranou mu rozpoltil lebku až ke klíční
   kosti. Gortog se bez hlesu sesunul k zemi. Warzor se pousmál a otřel
   si čepel o trs horské traviny. "Nechápu, jak mi ten hlupák Silvesir
   moh dát prachy za todle neschopný prase. Dyk to by voddělal sám i vod
   toho svýho stolu!", posteskl si na neschopnosti svého klienta. "Ale
   dokud cáluje, je tady šéf.", uklidnil se a porozhlédl se po
   Gortogových věcech. Nenašel mnoho toho, čím by mohl vylepšit svůj
   inventář, tak mu alespoň strhl bezcenný přívěšek, který se mu
   povaloval na zkrvácené hrudi a uložil ho do váčku k několika zlatým
   mincím. "Tak Gortog už vás votravovat nebude, už jsem ho poslal ke
   všem ďasům.", zahlomozil bez zaklepání příchozí válečník, když
   vstoupil do jasně osvětlené a bohatě vyzdobené místnosti, kde
   pracoval malý obtloustlý stařík s liščím výrazem ve tváři. "Musíš to
   tu všude vyřvávat ? Seš snad úplný hlupák ?!", kvíkl tlouštík. "No
   tak promiňte, pane", začervenal se  barbar a pomyslel si : Dědek
   prašivej, ať drží zobák, nebo ho při Vertogorovi a všech ďáblech
   pošlu do pekel za Gortogem ! "Kolik že jsem ti to slíbil ? Stopadesát
   zlatých ?..." "Stopětasedmdesát !"
     "Ano,  stopadesát..." "Ne  !", zahrozil  Warzor, "bylo to
   stopětasedmdesát a jestli mi je hned teď nevysázíte na stůl, tak se
   vážně neudržim a voddělám i vás !" "Dobrá, dobrá, máš nějakou horkou
   krev", pousmál se bez náznaku strachu Silvesir, a hodil na stůl váček
   naditý až k prasknutí. "Tohle je stosedmdesát. Víc nedostaneš !" "To
   mám nejradši, uzavírat vobchody s chudejma !", posteskl si na oko
   válečník. "Kdo je u tebe chuďas, zmetku ? Mám víc peněz, než celý váš
   rod dohormady ! Tady máš těch svých pět zlačáků, abys viděl, že
   NEJSEM CHUDÁK", rozkřikl se slabým hláskem tlouštík. Barbar sebral
   peníze ze stolu a spěšně odešel ze Silvesirova domu. Chvíli uvažoval,
   kam to půjde roztočit, ale než stačil probrat seznam známých hospod,
   v jedné ze sousedních uliček narazil na skromnou putiku nesoucí hrdý
   název Královská pípa. Chuť na lok něčeho dobrého zvítězila a tak
   vstoupil dovnitř. Přivítala ho málo osvětlená, špinavá, páchnoucí
   a zaplivaná místnůstka s jedním oknem přikritým těžkým hnědozrzavým
   kusem vlněné látky. Slastně nasál vzduch a sedl si k jednomu z mnoha
   prázdných stolů. Po několika okamžicích mu na stole přistál džbánek
   světle žlutého zakaleného piva bez náznaku pěny. Přiložil kameninu
   k rozpraskaným rtům a nasál ten "nektar", jenž mu skřivil obličej
   hnusem. Odplivl si na podlahu  těžký zelený chrchel, který se mu
   v ústech vytvoři po požití několika loků a utřel si svalnatou rukou
   obličej. Chvíli bez zájmu jen  na oko sledoval dění okolo. Náhle
   zaslechl jedno jméno, jenž bleskově zbystřilo jeho pozornost : Gortog
   ! "A pak pržijit velky chlap a zabit ho jáko muchu!", zaskřehotal
   malý zelený mužík s plochým obličejem, zjevně cizinec. "Dorgovy kosti
   !", zaklel jeho vysoký společník v šedočerné kápi. "Proklatý bastard
   !",  přidal se  třetí z  kumpánů, zjevně  ze všech nejmladší
   a nejbojovnější. "Co teď ?", zeptal se muž v kápi a dodal: "Můžeš ho
   aspoň popsat, Mall-Tille ?". Warzor zpozorněl a pomalu, neznatelně
   začal tasit meč z pochvy na zádech. "ůóó... vypadal jako..", začal
   cizinec a pátravě se rozhlížel po hospodě. Když jeho zrak padl na
   barbara nejdříve vytřeštil oči, pak několikrát zalapal po dechu, když
   nemohl uvěřit, že to, co vidí je skutečnost. Na to už válečník
   nečekal. Bleskově tasil, přeskočil židli a rychle položil lesknoucího
   se bastarda na dubovou desku stolu před Mall-Tilla. "Jakmile se
   kdokoliv z vás pohne, pošlu ho do pekel za Gortogem !", zařval. Tři
   společníci překvapením přestali dýchat a jen sledovali každý Warzorův
   pohyb. "Tak a teďka mi řeknete, co všecko jste měli společnýho s tim
   prašivym psem.", řekl, přitáhl si stoličku k jejich stolu a hrot meče
   položil Mall-Tillovi na zelený krk. "Ehmmm... ůoo... vité pané... ja
   sém se tu jen tak projišděl a viděl vas, jak ho zabil... To všé...",
   začal koktat cizinec, který zjevně ztratil nervy jako první, provázen
   nenávistnými pohledy svých kumpánů. "Nelži, Zeleňáku !", zahrměl
   barbar. "Vím, že to nebyla jenom náhoda, že ses tam přichomejtnul.
   Ještě jednou se pokusíš mi zalhat, useknu ti to tvoje ohyzdně zelený
   ucho !", křikl. "ůo...", vysoukal ze sebe Mall-Till, teď už pokryt
   šedomodrými skvrnami, které přicházejí na Till-Tongy, až když se
   opravdu bojí. "Gortog byla náše svěda...", přihodil. "Teď už to
   stejně nemá cenu tajit, tenhle Tillec to určitě vyžvaní celý.", začal
   mluvit muž v kápi. "Jmenuji se Liverion, tohle je Mall-Till a tohle
   Doxir", ukázal na své společníky a pokračoval: "Zabýváme se takovou
   činností, no... ehm... jak bych to... pomáháme těm, kteří mají moc
   peněz, aby se s nimi nemuseli tak vláčet a starat se o ne... Doufám,
   že chápete...", pousmál se. Rozhlédl se kolem a pokračoval: "Prostě
   jsme měli spadeno na  Silvesirovu pokladnu. Gortog byl bývalý
   Silvesirův žoldák a proto jsme ho použili, aby nám pomohl dostat se
   do domu. No ale vy jste nám ho rozsekal. Ale vidím, pane, že nejste
   voják, takže nemáte pražádného důvodu nás nechat poslat do žaláře."
   "To tedy nejsem," odvětil Warzor, "jen mě Silvesir nechal zabít
   Gortoga. Ale proč by nechával zabít chlápka, když stačilo zesílit
   stráže, nebo ho prostě udat královským biřicům ? ", uvažoval barbar
   nahlas. "No... víte... my jsme tam neměli namířeno jen pro peníze",
   přihodil Liverion. "A pro co teda ?", zaujatě se zeptal válečník. "No
   víte, co se o Silvesirovi říká v ... našich kruzích, abych tak řekl ?
   Že své peníze získává skrz podsvětí. Ano, těžko tomu uvěřit, ale prý
   financuje jeden podsvětní klan, který se zabývá únosy a podobně
   a tenhle klan mu odvádí určitou část svého zisku. A věřte, nebo ne,
   peněz se na tom musí vydělat hodně, že se to tlusčochovi ještě
   vyplácí. No víte ještě jsme ....", hovořil dál, Warzorovi však další
   slova zanikla v proudu myšlenek. Že by To tedy byli ti muži, kteří
   unesli a pak zabili jeho rodiče ? Ano, jediné, na co nikdy nezapomene
   bylo jméno, které bylo vyryto na stříbrné minci, pohozené na
   mrtvolách jeho rodičů : "GILG-AMARNA", řekl nahlas. "Cože ? Vy ho
   znáte ?", otázal se udiveně Doxir a ostatní na barbara vyvalili oči.
   "Mám s ním nevyřízené účty... Velmi vysoké účty", procedil nenávistně
   barbar mezi zuby a zastrčil meč zpět do pochvy. "Chtěli byste si
   vydělat peníze ? Hodně peněz. Nejvíc, co jste si kdy v životě
   vydělali ?", zeptal se po chvíli váhání. "Samozřejme ! Ano, určitě !
   ", volali jeden přes druhého. "Chci zabít Gilg-Amarnu.", řekl, když
   se uklidnili. "Ne, to je holé šílenství. Krást to ano, ale postavit
   se proti klanu je sebevražda !", vyrazil ze sebe překvapený Liverion.
   "Nechal jsem vás žít a  proto mi něco dlužíte", opáčil suše
   s úšklebkem Warzor. "Ehm... No.. Aši nam níč nezbyva", vysypal ze
   sebe Till. "Dobrá tedy, ale Dorg je mi svědkem, že to děláme z čirého
   domucení", posteskl si Liverion. "Sežeňte si tedy věci na výpravu
   a sejdeme se tu zítra za úsvitu", rozhodl válečník a zvedl se od
   stolu. Ještě na odchodu see otočil a s úsměškem řekl: "A kdyby vás
   napadlo se vypařit," a bez známky vtipu dodal, "po jednom vás zabiju,
   jako Gortoga." Pak spěšně odešel.
     Jitro začalo na obloze kreslit červánky a Královská putika se
   začala plnit dobrodruhy nejrůznějšího zrna. Skupinka se již sešla
   u jednoho stolu a začala projednávat, co podnikne dál. "Zajdeme za
   Silvesirem a vymlátíme z něj, komu ty peníze dává", navrhl Doxir.
   "Spíš zkusíme nějakou chvíli sledovat Silvesirův dům, a pak poznáme,
   s kým se stýká a podobně. A pak se můžeme na někoho z nich podívat
   více zblízka", odvětil Warzor a pokračoval: "Což takhle zjistit, kdo
   je jeho spojka s Gilg-Amarnou ?" "By še dalo jistit. Mám zname
   a pržitele, kterí mi radi pomožou", zaskřehotal Till. "Počkej,
   Zeleňáku, co je vlastně tvým oborem ? ", podivil se s náznakem úsměvu
   válečník. "ůo.. ja sem.. záméčnik.. by še dalo ržici", odpověděl
   v podobném duchu Tillec a zachrastil v kapse svazkem paklíčů. "Aha,
   je mi to jasný. A ty, Liverione, taky nevypadáš na prostého rolníka",
   pokračoval ve vyptávání. "Ano, zabývám se esoterními vědami, ale to
   tě, doufám, nemusí zajímat.", odpověděl poněkud namyšleně čaroděj.
   "A já se dobře vyznám s mečem", přidal se bez vyptávání Doxir, "ale
   konec představování, měli bychom se dát do díla". Vyšli tedy před
   hostinec, nasedli na své koně a vyjeli z města směrem na západ.

                    1/2 


      výheň