+--------------------------+
             | NeoPaint vs PaintBrush |
             +--------------------------+

      V tomto článku chci srovnat dva obrazové editory nižší až
   nejnižší úrovně, které se samozřejmě nemohou výkonem ani cenou
   srovnávat s programy jako CorelDraw nebo PhotoShop. Neopaint jsem
   testoval ve verzi 2.2 z roku 1993. Je dodáván jako shareware a můžete
   si ho zaregistrovat za 45 dolarů. Paintbrush je dodáván s Windows
   3.1 a vyššími. Neopaint zabírá na disku asi 1.4MB a Paintbrush asi
   230kB. Poslední údaj musíte brát s rezervou protože u aplikací pro
   Windows je vždy těžké zjistit jejich skutečnou velikost.
      A teď už k popisu a porovnání obou programů. Nejdříve srovnáním
   jejich prací se soubory. Neopaint umí pracovat se soubory typu PCX,
   GIF a TIF, kdežto Paintbrush pouze s PCX a BMP. Upozorňuji na
   zajímavou věc. Když do těchto programů konvertujete obrázek s větším
   rozlišením (256 barevný na 16 barevný) než umí zobrazit, oba tvrdí,
   že ho zkonvertují. Neopaint se s tímto úkolem vypořádá celkem dobře,
   akorát výsledný obrázek je dost roztřepený. Avšak pustíte-li na to
   Paintbrush, dějí se věci. Tvar obrazu je sice stejný, ale z nějakého,
   mě neznámého důvodu jsou barvy obrazu úplně změněny.
      Další a nejdůležitější stránkou programů jsou jeho schopnosti
   při práci s obrazem. V tomto ohledu je Neopaint výrazně lepší. Umí
   samozřejmě základní věci jako kreslení přímek, křivek, kružnic,
   elips, čtverců a mnohoúhelníků stejně jako Paintbrush. Nejen že umí
   kreslit trojrozměrné objekty (kvádr, jehlan), ale hlavně má funkci,
   které se česky říká razítka (stamps). Tato umožňuje vkládat do
   obrázku bezpočet jiných menších obrázků, které jsou v programu již
   začleněny. Najdete tu zvířata, stroje, části domu, těl a květin. Tato
   fce je vhodná zvlášť pro nás co neumíme vůbec kreslit. Neopaint nám
   také  nabízí  manipulaci  s  výřezem.  Můžeme  začít  od těch
   nejzákladnějších, které ovládá i Paintbrush, mezi které počítám různé
   překlápění výřezu, kopírování, mazání, negace, zešikmení a změny
   proporcí. Neopaint ovládá také některé speciální fce jako je otočení,
   rozmazání barev, odstranění barev (výřez bude potom černobílý)
   a další. Práce s textem je u obou programů velice podobná. Paintbrush
   pracuje s TrueType fonty z Windows a Neopaint má své vlastní fonty,
   které se dají lehce sehnat jako shareware či freeware i s českou
   diakritikou.
      Teď bych chtěl ukázat některé další výhody Neopaintu oproti
   Paintbrushy. Výřez můžete, narozdíl  od Paintbrushe až 100krát
   zvětšit, můžete odebrat barvu z jedné části obrázku a použít ji na
   jinou (to se hodí, když dokreslujete už hotové výtvory a nevíte jaká
   barva byla použita). V Neopaintu můžete pracovat skoro se všemi
   nástroji, ať jste ve kterémkoli módu. Můžete např. kreslit kružnice
   ve  zvětšovacím  (zoom)  módu  nebo  manipulovat  s  obrazem
   v celoobrazovkovém režimu. Neopaint má několik desítek druhů výplní
   a můžete vybarvovat i tak, že barva výplně přechází z jedné barvy do
   druhé. A ještě něco co mě dost zarazilo. Ke svému překvapení jsem
   totiž zjistil, že Paintbrush asi neumí kreslit přerušovanou čáru.
      Z předchozích řádek jste si jistě všimli, že je Neopaint
   výrazně lepší a to skoro po všech stránkách, takže už asi víte
   v kterém z těchto dvou programů kreslit. Ale budete-li chtít dělat
   něco pořádného, doporučuji některý z těch lepších programů.

                               HIPP


      výheň