1. domácí slohová práce

                   na téma

           "Lépe je nezačínat než později odvykat"


    Víte, minule jsem byl napaden, že snad požívám nějaké omamné
   látky a opiáty, protože píši podivné povídky. Já se bráním. Jsem
   závislý. To přiznávám. Ale pouze na počítači. A počítač, Přestože
   je také drogou,má oproti ostatním návykovým látkám jedno velké plus.
   Tato závislost se projevuje jen v přítomnosti počítace samotného.
   Jednoduše řečeno, na chatě,daleko od civilizace vydržím bez počítače
   třeba měsíc. Ale pokud jsem v blízkosti mého stroje doma, nevydržím
   téměř ani hodinu. Takže čtěte dál. Alespoň uvidíte, co si vůbec o
   drogách myslím já.

    "Lépe je nezačínat, než později odvykat." Avšak v současné
   společnosti je velice těžké se tohoto motta držet. Drogy a návykové
   látky si již v dnešním světě vydobyly své místo. Nemyslím tím však
   pouze drogy tvrdé, zmiňované jako aktuální problém dneška, ale
   taktéž nenápadné návykové látky, které nás obklopují každý den a
   nedávají na sobě své nebezpečné vlastnosti poznat. Má tedy moderní
   Člověk šanci se drogám ubránit?

    Tvrdým a těžkým drogám ano. Ale vyhnout se lehkým drogám je podle
   mého mínění velice obtížné, téměř nemožné. Nezpůsobují totiž přímo
   návyk a závažné zdravotní problémy a společnost je tedy připouští
   jako běžnou součást našeho života. Je pravdou, že proti kouření a
   alkoholismu je již delší dobu veden boj,ale kofein či thein ve formě
   kávy nebo čaje zůstává opomíjen. A ještě více opomíjena jsou média a
   závislost na televizi,počítači a jiných výdobytcích moderního světa.
   Souhlasím s tím,že zahájit boj proti na světě téměř nejrozšířenějším
   "drogám" je vzhledem ke "škodě", kterou napáchají, zcela zbytečná.
   Oproti tomu bych chtěl připomenout,že zde nelze dokonce mluvit pouze
   o škodách, například lidem s nízkým krevním tlakem mohou látky
   obsažené v kávě výrazně pomoci. Alkohol v malém množství taká zdraví
   člověka nepoškodí. Mohu tedy říci, že záleží individuálně na
   jednotlivci a jeho zdravotním stavu, zda začínat či nezačínat si s
   těmito látkami, ale přesto by neměly být zneužívány.

    A jaký panuje názor na tvrdé drogy? Ty již přijaty společností
  nebyly. Díky svým nebezpečným vlastnostem byly dokonce odmítnuty a
  jsou pronásledovány. Jejich návykovost mohu přirovnat k viru, nemoci,
  která se šíří určitými společenskými vrstvami a kterou je velice
  obtížné léčit. Pod záminkou nových zážitků, poznání nepoznaného či
  povzbuzení k vyšším výkonům šlapou tvrdé drogy a halucinogeny po
  zdraví těch, kteří je "berou".

    Objevuje se ještě jedna otázka. Jak je to tedy ve skutečnosti s
   počítačem, drogou moderní, legální a na světě nejrozšířenější? Nelze
   totiž říci, že počítač je drogou v pravém slova smyslu. Počítač sám
   osobě nezpůsobuje abstinenční příznaky. Endorfiny, které vyvolá, je
   možné stejně dobře nahradit jinými, vyvolanými například prací,sexem
   a nebo jinými drogami. Avšak jistá forma abstinenčních příznaků se i
   u počítače projevuje. Není to v době, kdy počítač nemáte,ale v době,
   kdy přístup k počítači máte, ale je zamezen překážkou. Potom se
   "absťák" projeví naplno.

    Proč tedy vlastně toto ohrožení svého života vyhledávat? Podle
  mého názoru mají někteří lidé ve svém životě prázdno. Malou nebo
  větší mezeru, kterou je třeba něčím zaplnit. Je mnoho způsobů,některé
  jsou více a některé méně rozumné. Za ty rozumnější považuji záliby a
  těmi méně rozumnými se často stávají právě drogy. Jiným důvodem může
  být například touha dosáhnout úspěchu za každou cenu a touto cenou
  bývá většinou návyk na povzbuzující a posilující drogy.Avšak i účinek
  těchto drog je pomýjivý a lidskému organismu škodí.

    Můžeme uvážit stejnou otázku svobodné volby jako u lehkých drog?Má
  vůbec člověk právo zvolit si cestu likvidace sama sebe? A pokud ano,
  zůstane i nadále svobodný? Psychika a myšlení nemocného člověka,
  narkomana, se zabývá jen jednou hlavní myšlenkou. Touto myšlenkou je
  znovuzískání drogy. V takovémto případě podle mého názoru není možné
  mluvit o svobodné volbě.

    Podobnou otázku závislosti a svobody položím i u problematiky
  činností konaných člověkem. U nich nevzniká přímo fyzická závislost,
  ale závislost  neméně  nebezpečná, psychická. Například "pařba"
  počítačových her, gamblerství či sportovní aktivity se snadno mohou
  stát pro člověka drogou. Takováto droga již přímo neútočí na zdraví
  člověka, ale v případě gamblerství, pařby a jiných,podobných činností
  může člověka přivést do stejného stavu jako droga způsobující
  fyzickou závislost. A ztráta schopnosti logického uvažování a lidské
  svobody je opět smutným koncem takovéhoto počítání.

    Je tedy radno zkoušet látky a činnosti, u nichž hrozí závislost a
  zahrávat si s ohněm? Má odpověď zní "NE!". Tato odpověď sice zdánlivě
  potírá "svobodu" rozhodnout se o svém osudu, ale zároveň zachraňuje
  svobodu rozhodovat se před skutečným nebezpečím - nebezpečím drog a
  drogové závislosti.

    No a ještě perlička na závěr. Víte o kom němčinářka řekla, že píše
  úkoly jak zdrogovaný?? No přece o ReDoXovi.

                    S úctou
                         NEfeťák

                             Marky

  ReDox - Co jinýho mám dělat ? Když už se musim učit tu posr....
      němčinu, tak mi nic jinýho nezbejvá. Sakra ! FUCK German !


      výheň