BRAVEHEART
                (Statečné srdce)

     Historický příběh skotského rebela a bojovníka za svobodu
   Williama Wallace se odehrává na přelomu 13. století v malebných
   scenériích Skotska a v historických objektech Skotska a Anglie. Děj
   filmu se točí kolem rozsáhlého povstání proti tyranskému režimu
   Angličanů ve Skotsku, které bylo rozpoutáno právě Wallacem a v němž
   také sehrál klíčovou roli.
     Film začíná dětstvím malého Williama a prvním poznáním krutosti
   a podlosti anglického krále Eduarda řečeného Dlouhán, při léčce na
   skotské šlechtice, kteří přišli vyjednávat o urovnání situace na
   severu Británie. Na odpor se postaví Williamův otec i bratr, sousedé
   Campbell a MacCloughan. Jejich krátká výprava je však anglickými
   oddíly rozprášena a Wallaceův otec a bratr zabiti. Po pohřbu se
   malého Williama ujíma jeho strýc Argyle Wallace, který z něj za čas
   vychová skvělého válečníka, jemuž nechybí takt, šarm a vzdělání,
   včetně znalosti několika cizích jazyků.
     V dospělosti se pak Wallace vrací do rodného kraje a potkává
   opět Murron MacCloughan, do které se už jako malý chlapec zamiloval.
   Mezi tím stačil král Eduard vyhlásit ve Skotsku "právo první noci",
   které se velmi potupně snaží zvrátit odpor Skotů a přilákat do země
   anglické šlechtice. Wallace se s Murron tajně a přes odpor jejích
   rodičů schází a po čase jsou při tajném obřadu v lese knězem oddáni.
   Následujícího dne je však Murron popravena po zinscenované urážce
   anglického vojáka. Wallace svojí  pomstou rozpoutá celonárodní
   povstání proti tyranům, které vrcholí bitvou u Stirlingu, kterou
   Skotové, i přes značnou přesilu anglické severní armády, svou
   chrabrostí, odvahou a sebeobětováním, vyhrají. Na stranu Wallace se
   přidávají  také skotští  šlechtici Mornay,  Lochlan, Craig  a
   právoplatný nástupce na trůn skotského krále Roger Bruce, kteří
   povýší Williama Wallace do šlechtického stavu a současně ho prohlásí
   za nejvyššího ochránce a obránce Skotska a velitele jeho armád a
   jeho přátele jako Hamishe Campbella a irského uprchlíka Stephana
   ustanoví za Williamovy pobočníky.
     Rozpoutávají se boje o moc mezi šlechtickými rody. Wallace útočí
   na anglické město York, které je odrazovým můstkem vpádů do Skotska,
   dobíjí jej a hlavu králova synovce posílá do Londýna. U Yorku se
   potkává poprvé s princeznou, která jako posel míru vyjednává
   podmínky příměří. Přestože se oba na první pohled do sebe zamilují,
   princeznina mise se nezdaří a vrací se do Londýna s nepořízenou.
   Eduard vysláním princezny do Yorku uskutečnil další svou válečnou
   lest a snaží se Wallace překvapit z týla. Princezna však vysílá
   spěšného posla, který Skoty uvědomí o nebezpečí a tak se Dlouhánův
   plán nezdaří. Wallace se opět potkává s princeznou a stráví spolu
   vášnivou noc.
     Další a rozhodující střetnutí s anglickou armádou vedenou
   samotným Eduardem se odehrává na planině u Falkirku. Přestože
   přesila Angličanů nění již tak značná a Skoté si bojiště předem
   dobře připraví a takticky rozvrhnou útok, bitva se stává fiaskem a
   težkou ranou povstání, způsobenou zradou Lochlana, Mornaye, Craiga a
   Bruce. Když při přímém střetnutí Wallace pozná Rogera Bruce a
   zjistí, že porušil slib, který Wallaceovi dal, zdrcen opouští
   bitevní pole. Následuje pomsta, při které Wallace zabíjí nejdříve
   Mornaye a poté i Lochlana. Bruce hluboce lituje svého činu a
   definitivně se přidává na stranu Wallace. Bruceův otec a Craig však
   zorganizují setkání Wallace se šlechtou, při které je Wallace jat a
   uvržen do žaláře. Smrtelně nemocný král odolá princeznině prosbě o
   život Williama. Jeho stav se však výrazně zhorší prozrazení, že
   princezna s Wallacem čeká potomka. Král, který teď leží na smrtelném
   loži, neschopen pohybu ani řeči, tiše strádá před smrtí. Při popravě
   Williema Wallace se projeví obrovská odvaha a duševní síla skotského
   rebela, který i přes všechny útrapy mučení mohutným hlasem vzkřikne
   "FREEDOM!!" (svoboda), načež Eduard umírá a Wallace je sťat.
     Epilogem je poslední setkání vojsk Skotska, vedených nový
   skotským králem Rogerem Brucem, a Anglie, které se zvrhne v
   poslední, vítěznou bitvu, čímž Skotsko v roce 1314 získává svou
   svobodu.

     Film natočil roku 1995 Mel Gibson, který se též obsadil do
   hlavní role. Další role ztvárnili: Sophie Marceau (princezna) a
   Catherine McCormack (Murron).
     Snímek byl oceněn hned pěti prestižními Oscary a to za nejlepší
   film, nejlepší kameru, nejlepší zvuk, nejlepší masky a nejlepší
   režii. Nutno podotknout, že si všechna ocenění opravdu zaslouží,
   zvlášť kamera Johna Tolla je opravdu výborná, skvěle jsou zpracovány
   zpomalené scény či detailní záběry. Celou atmosféru filmu výborně
   dotváří symfonická hudba Jamese Hornera (Apolo 13, Legenda o vášni),
   přestože Oscarem  oceněna nebyla. Originální  soundtrack stoji
   rozhodne za poslech.
     Za zmínku  stojí též propracovanost  postav, realističnost
   rozsáhlých bitev s tisíci statistů, výborně zvládnuté jazyky postav
   (Skotové mluví anglicky se skotským přízvukem, francouzská princezna
   anglicky s francouzským přízvukem, se svým osobním doprovodem hovoří
   i francouzsky či latinsky) a v neposlední řadě též velmi dobré
   herecké výkony. Na závěr jsem si nechal některé typické dialogy a
   monology z filmu:

     Eduard: "Problém Skotska tkví v tom, že je plné Skotů. [...]
   Když je nemůžeme vyhnat násilím, tak je odtud vyplemeníme".

     Skot: "To není on, není na to moc vysoký.."
     Wallace: "Já jsem William Wallace"
     Skot: "William Wallace je sedm stop vysoký!"
     Wallace: "Ano, to jsem též slyšel, porazil Angličany bleskem ze
   svých očí a ohnivou koulí ze své řiti, ale ja jsem William Wallace a
   vidím před sebou  celý zástup svých krajanů  kteří odolávají
   tyranům.[...] Co byste dělali bez svobody ?"
     Skot: "Žili bychom."
     Wallace : "Ano, budete žít, ale za několik let si na smrtelné
   posteli budete říkat, že byste vyměnili všechny dny odedneška až do
   té doby za jedinou šanci, jen jedinou šanci, říci svým nepřátelům,
   že si mohou vzít vaše životy, ale nikdy nedostanou vaši svobodu !!"
     Sborem: "Ať žije Skotsko !!"

                         Bernie


      výheň