Efektní článek
                 aneb
      Létající kapesník hovoří o demech a hrách této doby


  Začíná zase další velice nápadný útok na Vaše podvědomí. Na displayi
se objevují fantastické obrazce a geometrické útvary, vše rotuje, pohy-
buje se po různých trajektoriích. Stále rychleji. Tělesa se deformují,
vybuchují, z reprosoustavy se ozývají kovové tóny tvořící ohlušující
hluk, který se zařezává do Vašeho těla. Pozorujete úžasné fraktálové
stromy ohýbané digitálním náporem větru, dokonale ray-traceované objek-
ty. Membrány reprobeden rezonují basy nafouknutými k prasknutí. Milióny
kuliček skákají po matematickém prostoru, skrývajícím se za stínítkem.
Simulovaný oheň Vám spaluje obličej a vlasy.
  Mozek je okouzlen, omráčen, bezvládně se válí ve svém mozkomíšním
cosi...
                ---

  Efektnost, to je hlavní kritérium, kterým hodnotí počítačoví lidé
- to jest VY - počítačová dema či hry. Zřejmě tak hodnotíte i hodně os-
tatních věcí, je to váš způsob myšlení. Myšlení nešťastného, neboť
přestává být myšlením, ale zaslepeností, která klade toto hledisko nade
vše ostatní. Lidé, kteří uctívají kult efektnosti, jsou lidé, kteří ma-
jí rádi okamžitý požitek. Lidé s deformovanou morálkou, jež se staví ke
vnímání produktů ducha podobně jako ke konzumaci jídla. Co se s tebou
stalo, homo computer ? To jsi zblbnul už úplně ?
  V jednom demu, které někde vyhrálo nějakou cenu, se mimo jiné mani-
puluje s lebkami, s "krásnou" ženou na jednorožci v brnění a s příšerou
s boxery na rukou. To vám případá v pořádku, vy maniaci ? To je pracho-
byčejná demonstrace Zla, jestli ještě dokážete rozeznávat věci dobré od
špatných.
  Přes tyto předměty skáče například skleněná koule, která je patřičně
deformuje. Nebo jsou natahovány a smršťovány. Vysvětlí mi někdo, jaký
je smysl toho všeho hnoje ? Vysvětlí - "smyslem" je efekt.
  Většina současných počítačových dem či her bohužel dokládají odosob-
nění počítačového člověka od reality. Ztrátou smyslu pro morální hodno-
ty. Ztrátou citu. Sprostým a neslýchaným zjednodušením světa. Ani si
neuvědomujete svou závislost na obyčejné technice. Totální omezenost
a zúžení života. Marnost nad marnost.
  Originální hry již téměř nevycházejí. Došla fantazie, jak tvůrců,
tak uživatelů. Existují výjimky, ale jsou skutečně řídké. Současný
trend je - zblbečkování. Hodně obrázků, animací a násilí. Heslo výrob-
ců: Aby to i dement pochopil. Paradoxní je, že se propaguje veliká da-
tová inflace. Informací je stále více, ale jsou naprosto nepodstatné.
"Kdyby snad někdo neuměl číst, my mu ten text na to CD i namluvíme!"
Kolem nás se dnes rozprostírá informační šum.
  Dnešní trh - z nabízených titulů 90% idiotských akčních her, které
hraje 98% uživatelů (mimochodem též blbců). Vy rozmilé inteligentní
hry, kam jste se poděly ? Tetris či Blockout, na smetiště dějin s vámi.
  Nechci tvrdit, že všechna dnešní dema či hry jsou špatná. Naivně si
však myslím, že za vnějším efektem se musí skrývat něco víc. Že samotný
efekt není k ničemu. Že vytvářet něco tak, aby účinek oné věci byl pa-
trný jen po dobu, kdy se dívá člověk na obraz, kdy člověk slyší hudbu,
je omylem posledních desetiletí 20. století. Že dobré dílo by mělo pů-
sobit na člověka déle, že by mělo zanechat dobrou stopu v jeho mysli.
Je důležité, aby mělo dílo nějaký smysl, nějaké poselství. A když už se
nedá vysledovat konkrétní myšlenka, pak by se člověk měl alespoň "svést
na vlně", ale na dobré vlně. Toto ovšem bohužel většina počítačových
programů spadajících do kategorie entertainment postrádají.
  Tvorba počítačových dem nebo her se většinou nemůže nazývat uměním.
Jedná se spíše dokonalé ovládnutí techniky, které bohužel postrádá smy-
sl a proměňuje se ve - velké kulové. A to je přeci jenom trochu málo.
  Pro slušné lidi, pro rozumný rozum, dobré úmysly, pro život, který
má smysl, bylo v minulosti, je dnes a zřejmě i bude na světě málo mís-
ta. Tupost slaví vítězství na všech frontách.
  Do prdele, to je mi smutno.

                       Powl
                            (Pavel Zvolský)

  Tento článek je věnován těm, kteří vědí jak, ale netuší proč.