S..C..R..O..L..L..I..N..G

  Mnohý začínající programátor chce, aby mu v nějakém programu
  (např. plošinová skákačka) plynule scrolloval obraz na monitoru.
  Nejdříve to zkouší datově, třeba takhle:

   procedure Move386(source_seg,source_ofs,dest_seg,dest_ofs:word);
   assembler;
   asm
   mov ax,source_seg
   mov ds,ax
   mov si,source_ofs
   mov ax,dest_seg
   mov es,ax
   mov di,dest_ofs
   mov cx,count
   rep movsd
   end;

  Pokud to pustí na počítači s procesorem 486, řekne si: "nádhera" !
  A hned vesele programuje dál. Když zdárně dokončí svoji plošinovku,
  jejíž virtualní obrazovka se krásně plynule (no občas trochu trhne)
  scrolluje, vypustí svůj nový produkt do světa a ouha ! Někdo mu pošle
  mejl, že si ji pustil na své 386 a že to skoro vůbec nejde hrát,
  protože v situacích, kdy je na obrazovce hodně sprajtů, se obraz
  neskutečně trhá a někdy se i sekne docela. Programátor nato:
  "To není možný, dyť to fachčilo perfektně, no ale na třílitru sem
  to nezkoušel." Když si to vyzkouší i na té nejlepší 386 (DX40MHz)
  zjistí, že podaná stížnost je opravdu na místě. (Z toho mimochodem
  plyne, že je záhodno programovat a odlaďovat program s instrukčním
  souborem 80386 na pravé 386 a ne se holedbat tím, jak je to všechno
  rychlé na mém Hexiu. Může to být ale i obchodní záměr, viz. Wing
  Commander 3.)

  Kdyby však náš programátor využil videopaměti a ke scrollování
  použil následujících pár instrukcí:

  procedure setstartaddr(new_addr:word); assembler;
  asm
  {----------------}
   mov dx,3dah
 @1: in al,dx
   and al,8
   jz @1
 @2: in al,dx
   and al,8
   jnz @2
  {----------------}
   mov cx,new_addr
   mov dx,03d4h
   mov al,0ch
   mov ah,ch
   out dx,ax
   inc al
   mov ah,cl
   out dx,ax
   end;

  Jde v podstatě o to, říci kartě, odkud má začít vyobrazovat videopaměť
  na stínítko monitoru. První část (vymezená čarami) je takzvaný
  wait-retrace cyklus (čekání na paprsek). Jedná se o jakýsi delay,
  který má opodstatnění při samotném scrollování. Pokud by jste jej
  nepoužili, došlo by k okamžitému přesunu začátku zobrazování a bylo
  by po scrollingu. Samotná funkce set-start-addr je vlastně hardwérová
  operace grafické karty a nejde tedy o přesun dat jako v minulém případě.
  K vlastnímu plynulému scrollingu už není daleko. Stačí nahodit grafiku,
  něčím zaplácat videopamět a použí např. tento cyklus:

  for Y:=0 to 199 do setstartaddr(Y*80);

  a měli byste vidět krásně plynulý scrolling i na PC-XT.
  Pokud je tohleto pro vás novinka a máte stejné problémy jako můj
  smyšlený programátor, zkuste to a když vás bude něco ohledně scrollingu
  zajímat více, napište mi o svém problému na jednu z mých E-mail adres.


                         ReDox